Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kết quả biểu quyết những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NHỮNG CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ III NHIỆM Kỳ (2005 - 2010)

-------------------

- Tổng số đại biểu tham dự đại hội : 168 đại biểu

- Tổng số phiếu phát ra : 168 phiếu

- Tổng số phiếu thu vào : 168 phiếu

Kết quả cụ thể như sau :

A. MỤC TIÊU CHUNG

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp trong Đảng bộ và nhân dân, Quận 9 nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển trong 05 năm (2005 – 2010) là : phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hoá với cơ cấu Thương mại – Dịch vụ – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Nông nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản gắn với chỉnh trang đô thị; giải quyết tốt những vấn đề xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đồng ý :                       167 phiếu – tỷ lệ 99,40 % 

- Ý kiến khác :                có 01 ý kiến đề nghị bổ sung “ngành du lịch” vào cơ cấu kinh tế .

B. NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU

I. LĨNH VỰC KINH TẾ, VĂN HÓA XÃ HỘI,  QUỐC PHÒNG - AN NINH

1/ Tổng doanh thu Thương mại - Dịch vụ  hàng năm tăng từ  15 - 17%. Tổng giá trị sản lượng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp hàng năm tăng từ 10 - 12%. Trong lĩnh vực Nông nghiệp tập trung phát triển cây kiểng, cá cảnh, cây ăn trái.

- Đồng ý :                       164 phiếu – tỷ lệ 97,62%

-  Ý  kiến khác :              có 04 ý kiến đề nghị

– Cây kiểng, cá cảnh, cây ăn trái phải là chất lượng cao.

– Tổng doanh thu Thương mại - Dịch vụ  hàng năm phải tăng 23 % trở lên .

– Cần tăng cường phát triển khu du lịch sinh thái, để phát huy lợi thế sẵn có của Quận nhà và nông nghiệp cần có chỉ tiêu cụ thể.

2/ Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước dự kiến bình quân hàng năm từ 150 – 200 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư kết cấu hạ tầng. Thu chi ngân sách hàng năm đảm bảo cân đối, có mức kết dư ngân sách đạt 5% trên tổng chi thường xuyên.

- Đồng ý :                       166 phiếu – tỷ lệ 98,80%

- Không đồng ý :             02 phiếu – tỷ lệ  1, 20% 

- Ý kiến khác :                không có

3/ Hiệu suất đào tạo THCS đạt trên 85%, Tiểu học đạt trên 97%. Xây dựng 15 trường đạt chuẩn Quốc gia. Phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành phổ cập trung học phổ thông

- Đồng ý :                       160 phiếu – tỷ lệ 95,23%

- Ý kiến khác :                có 8 ý kiến đề nghị

– Chỉ  tiêu 15 trường đạt chuẩn quốc gia là cao, đề nghị 10 trường.

– Bổ sung thêm chỉ tiêu hiệu suất đào tạo bậc THPT và mức đề nghị là 85% ; cũng có ý kiến đề nghị giảm xuống 60% và 01 ý kiến là 83%;

– 01 ý kiến đề nghị  đến năm 2009 và 03 ý kiến đề nghị đến năm 2010  đạt phổ cập THPT.

4/ Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư” ; phấn đấu được công nhận thêm 15 khu phố, ấp văn hoá, nâng tổng số lên 45; có 03 phường được công nhận đạt chuẩn phường văn hóa. Phấn đấu hàng năm có 70% đơn vị, cơ quan, trường học trên địa bàn quận đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

- Đồng ý :                       167 phiếu – tỷ lệ 99,40%

- Ý kiến khác :               có 01 ý kiến đề nghị phấn đấu 5 phường được công nhận đạt chuẩn phường văn hóa.

5/ Nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thường xuyên đạt 23% tổng số dân. Thành tích thi đấu mỗi năm đạt và vượt 5% theo chỉ tiêu ngành giao. Phấn đấu đến năm 2010 có 13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,3%.

- Đồng ý :                       165 phiếu – tỷ lệ  98,21%

- Không đồng ý :              01 phiếu – tỷ lệ 0,6%

- Ý kiến khác :  có 02 ý kiến, trong đó có  01 ý kiến cho rằng tỷ lệ 23% số dân tập luyện thường xuyên là quá thấp, nhưng cũng có 01 ý kiến cho rằng tỷ lệ này là quá cao, không thể đạt được.

6/ Hàng năm hướng nghiệp và đào tạo nghề cho 2.500 người; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.000 lao động. Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo,  phấn đấu đến năm 2010 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố (tỷ lệ dưới 2%).

- Đồng ý :                       165 phiếu – tỷ lệ  98,21%

- Ý kiến khác :               Có 03 ý kiến, trong đó: 02 ý kiến cho rằng tỷ lệ hướng nghiệp và đào tạo nghề quá thấp so với  số người cần việc làm, đề nghị nâng lên: 3000 – 3500 người và có 01 ý kiến đề nghị  tăng lên 7.000 người.

7/ Tiếp tục hoàn thành các công trình còn lại của nhiệm kỳ II, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các công trình trọng tâm sau : Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Bưng Ông Thoàn, Dương Đình Hội; hoàn thành khu sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Long Sơn; Xây dựng hệ thống hạ tầng khu Trung tâm Hành chính Quận, hoàn thành trụ sở Quận ủy – UBND quận; xây dựng mới Trung tâm Văn hoá Quận; hoàn thành trụ sở hành chính và trạm quan sát phòng không 12 phường.

- Đồng ý :  có 168 phiếu đồng ý về chỉ tiêu hoàn thành khu sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Long Sơn; Xây dựng hệ thống hạ tầng khu Trung tâm Hành chính Quận, hoàn thành trụ sở Quận ủy – UBND quận; xây dựng mới Trung tâm Văn hoá Quận,  tỷ lệ  100 %.

-160 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu nâng cấp mở rộng một số con đường nêu trên, tỷ lệ 95,23%

- Ý kiến khác: có 08 ý kiến đề nghị: nâng cấp đường Nguyễn Xiển; nâng cấp thêm đường Đình Phong Phú, đường và hệ thống thoát nước của đường liên phường Phước Long B – Tăng Nhơn Phú B, đường Nguyễn Văn Tăng, đường Hoàng Hữu Nam; cầu Long Đại; hoàn thành công trình đường Trương Văn Thành và xây mới trường PTCS tại Phường Hiệp Phú; xây trạm quan sát phòng không liên phường theo yêu cầu bảo vệ mục tiêu, không nhất thiết theo địa giới hành chính tránh tốn kém, lãng phí.

8/ Phấn đấu thực hiện các chương trình trọng tâm sau: chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2005 – 2010; chương trình mở rộng và bê tông hoá 60 đường hẻm trên địa bàn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; chương trình xây dựng 2000 căn hộ và 02 chung cư cao tầng phục vụ tái định cư và nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp.

- Đồng ý : có 168 phiếu đồng ý về chương trình xây dựng 2000 căn hộ và 02 chung cư cao tầng, tỷ lệ 100%.

- 166 phiếu đồng ý với chương trình mở rộng và bê tông hoá 60 đường hẻm trên địa bàn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tỷ lệ 98,80%.

- Ý kiến khác: có 02 ý kiến cho rằng chương trình mở rộng và bê tông hóa 60 đường hẻm là thấp; đề nghị tăng lên 80 -100.

9/ Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng sâu rộng trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sinh viên, học sinh; xây dựng và nâng cao chất lượng dân quân tự vệ; phấn đấu 100% phường đội trưởng được cơ cấu vào cấp ủy phường.

- Đồng ý :                       164 phiếu – tỷ lệ 97,62 %

- Không đồng ý :             04 phiếu – tỷ lệ  2,38 %

- Ý kiến khác :                không có

10/ Tiếp tục thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm từ 10% trở lên, tỷ lệ phá án từ 60 - 65%, trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên. Đẩy mạnh việc lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự đô thị.

- Đồng ý :                       163 phiếu – tỷ lệ 97,02 %

- Ý kiến khác :                có 05 ý kiến, trong đó:

– 01 ý kiến đề nghị tỷ lệ phá án nghiêm trọng phấn đấu đạt từ 95 % trở lên; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

– 01 ý kiến đề nghị xem xét giảm tỷ lệ số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án 60%; nhưng có 01 ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ phá án.

– 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm từ  5 – 7%.

– 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm từ 7 % trở lên.

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1/ Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cơ sở Đảng; hàng năm phấn đấu 75 - 80% tổ chức Đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên được biểu dương ở cơ sở đạt từ 25 – 30%. Phấn đấu đến năm 2010 xây dựng từ 5 – 7 cơ sở Đảng trong DN ngoài quốc doanh; 100% các trường học có đảng viên, 70 – 80% trường học có tổ chức Đảng.

- Đồng ý :                       165 phiếu – tỷ lệ 98,21 %

- Ý kiến khác :                có 3 ý kiến, trong đó:

– 01 ý kiến đề nghị tăng lên  80 – 90% trường học có tổ chức đảng.

– 01 ý kiến cho rằng số lượng tổ chức cơ sở Đảng ngoài quốc doanh từ 5 – 7 là cao, đề nghị  từ 2 – 3 cơ sở,  nhưng cũng có 01 ý kiến cho là thấp, đề nghị tăng lên. 

2/  Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 500 đảng viên và 100% tổ chức đảng có quần chúng kết nạp đảng viên mới, hướng phát triển tập trung trong ngành giáo dục, y tế, công nhân, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, địa bàn dân cư, lực lượng dân quân, dân phòng.

- Đồng ý :                       161 phiếu – tỷ lệ 95,83 %

- Ý kiến khác :                có 7 ý kiến, trong đó:

– 03 ý kiến cho rằng trong nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên và 100% tổ chức đảng có quần chúng kết nạp đảng viên mới là cao, đề nghị từ 200 đến 400 và 80% tổ chức đảng có quần chúng được kết nạp đảng.

– 04 ý kiến cho rằng số lượng kết nạp 500 đảng viên là thấp, đề nghị trong nhiệm kỳ kết nạp từ  500 – 700 đảng viên mới.

3/ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chiến lược tạo nguồn, hoàn chỉnh quy trình điều động, luân chuyển, quy hoạch bố trí cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng cán bộ dự bị từ quận đến cơ sở. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, cán bộ chủ chốt các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Bí thư – Phó Bí thư, Chủ tịch – Phó chủ tịch HĐND – UBND 13 phường có trình độ cao cấp chính trị và đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác.

- Đồng ý :                       166 phiếu – tỷ lệ 98,80%

- Ý kiến khác :                có 02 ý kiến, trong đó:

– 01 ý kiến cho rằng chỉ tiêu Bí thư – Phó Bí thư, Chủ tịch -Phó chủ tịch HĐND – UBND 13 phường có trình độ cao cấp chính trị và đại học chuyên ngành là cao, rất khó thực hiện, cần xem xét lại.

– 01 ý kiến đề nghị bổ sung tiêu chuẩn trên cho trưởng, phó các đoàn thể quận.

4/ Phấn đấu nâng tỷ lệ các đoàn thể vững mạnh hàng năm từ 20% trở lên; đến cuối nhiệm kỳ có 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên mỗi năm tăng từ 20 – 25%.

- Đồng ý :                       166 phiếu – tỷ lệ 98,80%

- Ý kiến khác :                có 02 ý kiến, trong đó

– 01 ý kiến đề nghị tỷ lệ các đoàn thể vững mạnh hằng năm phải đạt từ 60% trở lên.

– 01 ý kiến đề nghị xem xét lại chỉ tiêu phát triển đoàn viên – hội viên.

Thông báo