Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV (1986 - 1988)

1

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

Bí thư Quận ủy

2

Đ/c Dương Quan Hà

Phó Bí thư Thường trực

3

Đ/c Vũ Quốc Thông

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

4

Đến năm 1987, đ/c Nguyễn Văn Hoàng mất. Tháng 6/1987, đ/c Lê Thanh Vân (Sáu Ngọc)

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy kiêm Bí thư Quận ủy

5

Đ/c Trần Thiện Tứ (Bảy Thiện)

Phó Bí thư

6

Đ/c Mai Quốc Bình

Uỷ viên Thường trực Quận ủy

7

Đ/c Trần Thị Kim Anh

8

Đ/c Trần Văn Ấm

9

Đ/c Huỳnh Ngọc Ẩn

10

Đ/c Nguyễn Văn Bé

11

Đ/c Nghiêm Bá Bốn

12

Đ/c Nguyễn Văn Bình

13

Đ/c Nguyễn Thị Cúc

14

Đ/c Đặng Văn Danh

15

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung

16

Đ/c Trần Phú Đức

17

Đ/c Huỳnh Thị Hiền

18

Đ/c Vũ Đức Hiền

19

Đ/c Ngô Như Hoàn

20

Đ/c Lê Thanh Hội

21

Đ/c Nguyễn Văn Hòang

22

Đ/c Trần Văn Khánh

23

Đ/c Dương Văn Khoa

24

Đ/c Trần Thị Lan

25

Đ/c Trần Quốc Long

26

Đ/c Phạm Văn Lợi

27

Đ/c Bùi Phạm Hoàng Lượng

28

Đ/c Nguyễn Thị Mai

29

Đ/c Nguyễn Thuận Nông

30

Đ/c Lê Tiên Phuông

31

Đ/c Lê Hồng Phúc

32

Đ/c Trương Lưu Quang

33

Đ/c Trịnh Quang Quý

34

Đ/c Lữ Lớn

35

Đ/c Nguyễn Thế Vinh

36

Đ/c Võ Ngọc Yến

37

Đ/c Trần Văn Phương

38

Đ/c Trần Văn Đúng

(về tháng 12/87)

39

Đ/c Nguyễn Khắc Hiếu

40

Đ/c Nguyễn Thị Lệ

41

Đ/c Đỗ Văn Phúc

42

Đ/c Bùi Lương Rân

43

Đ/c Trình Minh Sao

44

Đ/c Trương Thị Thanh Tâm

45

Đ/c Võ Văn Thông

46

Đ/c Nguyễn Lương Vỵ

47

Đ/c Trần Văn Xuyên

48

Đ/c Phạm Nguyên Đương

Thông báo