Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VI (1991 - 1995)

1

Đ/c Dương Quan Hà

Bí thư Quận ủy

2

Đ/c Võ Ngọc Yến

Phó Bí thư Thường trực

3

Đ/c Mai Quốc Bình

Phó Bí thư QU, Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c Nguyễn Châu Á (mất)

5

Đ/c Huỳnh Ngọc Ẩn

6

Đ/c Nghiêm Bá Bốn

7

Đ/c Nguyễn Thị Cúc

8

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung

9

Đ/c Huỳnh Phương Dũng

10

Đ/c Trần Văn Đúng

11

Đ/c Phạm Nguyên Đương

12

- Đ/c Phan Lệ Hạnh

13

Đ/c Huỳnh Thị Hiền

14

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

15

Đ/c Dương Văn Khoa

16

Đ/c Vũ Anh Kiếm

17

Đ/c Nguyễn Thị Lệ

18

- Đ/c Đỗ Chí Long

19

Đ/c Trần Xuân Lợi

20

Đ/c Phạm Văn Lợi

21

Đ/c Lữ Lớn

22

- Đ/c Trần Thế Lưu

23

Đ/c Nguyễn Thị Mai

24

- Đ/c Trần Ngọc Minh

25

- Đ/c Võ Văn Nhơn

26

- Đ/c Lê Hồng Phúc

27

Đ/c Đỗ Văn Phúc

28

Đ/c Trương Thị Thanh Tâm

29

Đ/c Trương Thị Thanh Thảo

30

- Đ/c Ngô Thị Trúc

31

Đ/c Nguyễn Lương Vỵ

Thông báo