Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Báo cáo chính trị

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2005 – 2010)

-------------------

Quận Tân Phú được thành lập ngày theo Nghị định 130/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Trong giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, song Đảng bộ đã đoàn kết gắn bó cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và phong trào hành động cách mạng rộng khắp của quần chúng nhân dân, nên các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) của Đảng bộ đề ra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá kết quả toàn diện trên các mặt trong 2 năm (2004 - 2005) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của quận nhiệm kỳ (2005 - 2010).

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1/ Về kinh tế

Là quận có thế mạnh về đất đai, lao động, vị trí địa lý và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nên quận có điều kiện chủ động cải thiện môi trường thông thoáng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân 16,16%, doanh số bán hàng và doanh thu dịch vụ trong 2 năm (2004 - 2005) tăng 20,62%. Tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 83,4%; thương mại - dịch vụ chiếm 16,6% cơ cấu ngành kinh tế quận.

Tổng thu ngân sách của quận đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao, đảm bảo chi đúng quy định, tiết kiệm và ưu tiên chi cho đầu tư phát triển giáo dục, y tế , cơ sở hạ tầng.

Quận đã vận động di dời và chuyển đổi ngành nghề cho 154/287 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, góp phần giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường.

Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy chiếm tỷ trọng lớn nhưng đa số các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, thiết bị lạc hậu, sản phẩm cạnh tranh yếu. Các ngành kinh tế mũi nhọn hình thành chưa rõ nét. Nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong đầu tư phát triển kinh tế theo hướng “Dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp” trong điều kiện quận nội thị. Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị; ngành nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ chưa được quan tâm thỏa đáng. Các ngành dịch vụ cao cấp như ngân hàng, tài chính, viễn thông, khoa học – công nghệ và các ngành thương mại - dịch vụ chưa phát triển.

2/ Quản lý và quy hoạch đô thị

Quận đã hoàn thành công tác quy hoạch tỉ lệ 1/5000 của quận và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 cho 11 phường nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2005 đến năm 2020 (hiện các quy hoạch này đang chờ thành phố phê duyệt). Đang xúc tiến việc đổi số nhà, từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, 95% hộ dân cư được gắn điện kế, 21,02% hộ dân được sử dụng nước máy. Quận đã khắc phục một bước tình trạng xây dựng trái phép, không phép.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2004 (tổng số vốn đầu tư xây dựng các công trình cơ bản là 175,197 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp hơn 79.756m2 đất trị giá 335 tỷ đồng, nâng diện tích đường giao thông được nhựa hóa từ 644.412m2 (42%) lên 926.830m2 (67%), góp phần phát triển đô thị), trong năm 2005, quận tiếp tục vận động nhân dân thực hiện phương châm “ Nhà nước và nhân dân” cùng làm, quận đã đầu tư với tổng số vốn là 445,6 tỷ đồng. Kết quả xây dựng hạ tầng kỹ thuật hai năm qua đã góp phần tạo nên bộ mặt đô thị khang trang, là khâu đột phá có tính chất mở đầu cho quá trình phát triển quận.

Tuy nhiên sự phát triển và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị so với yêu cầu tăng trưởng kinh tế và cải thiện dân sinh còn yếu kém . Khả năng cung ứng các dịch vụ công cộng, phúc lợi xã hội cho dân …chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, chỉnh trang, phát triển đô thị và nhu cầu nâng dần chất lượng cuộc sống của nhân dân .

3/ Hoạt động giáo dục góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 100% cán bộ quản lý và giáo viên được chuẩn hóa, trong đó có 82% vượt chuẩn. Quận đã xây dựng mới, cải tạo, mở rộng 9 trường và đưa vào sử dụng; đầu tư trang thiết bị phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, tạo được niềm tin của nhân dân.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục nhằm đa dạng hóa loại hình trường lớp, nội dung đào tạo; công tác phân luồng giáo dục được tích cực triển khai thực hiện. Quận đã liên kết với một số trường kỹ thuật nghiệp vụ, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tập trung đào tạo văn hóa và nghề nghiệp cho học sinh, tay nghề cho công nhân, lao động. Kết quả phổ cập tiểu học đạt 98,91%, trung học cơ sở đạt 88,74% và đang phổ cập bậc trung học. Từng bước nâng cao mặt bằng học vấn cho nhân dân.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chưa có giải pháp tốt để huy động nguồn lực xã hội vào sự nghiệp phát triển giáo dục. Cơ sở vật chất cho giáo dục còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân.

4/ Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Quận đã đầu tư xây dựng và sửa chữa 10/11 trạm y tế phường, 6/11 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về xây dựng. Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cộng đồng như chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống các bệnh xã hội, quan tâm công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đã khám và chữa bệnh bình quân từ 520.000 -570.000 lượt bệnh nhân. Phòng và khống chế có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường quản lý hoạt động các phòng khám, cửa hàng dược Đông, Tây y trên địa bàn.

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,22% (giảm 0,23%); tỷ lệ sinh con thứ 3 là 3,2% (giảm 0,37%). Các ngành, các cấp đẩy mạnh hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế quận và trạm y tế 11 phường chưa đủ. Cơ sở vật chất cho y tế còn thiếu và chưa đồng bộ. Ý thức phòng ngừa dịch bệnh trong dân còn thấp.

5/ Đời sống văn hóa – xã hội bước đầu được tăng cường, cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị; chương trình trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… là những nhân tố tích cực trong hoạt động văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Kết quả có 34 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”, một phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, 26/62 khu phố đăng ký xây dựng khu phố văn hóa (15 khu phố đã được công nhận đạt khu phố văn hoá), 43.639 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (đạt 92,34% so với số đăng ký).

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa có những chuyển biến tích cực. Nhiều đội nhóm chuyên hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được thành lập và đi vào hoạt động với nhiều loại hình phong phú, phục vụ tích cực cho các đợt sinh hoạt chính trị, động viên lao động sản xuất và nhu cầu vui chơi giải trí trong nhân dân.

Tờ tin 11 phường hoạt động tốt, hàng tháng phát hành đến từng hộ gia đình với tổng số lượng là 780.000 bản tin. Chất lượng tờ tin từng bước được nâng cao, đóng góp tích cực trong thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương, góp phần phê phán tiêu cực.

Hoạt động thể dục - thể thao được đầu tư, quận đã thành lập các câu lạc bộ: bơi lội, bóng bàn, cờ vua, các đội nhóm võ thuật, thể hình… Từng bước thực hiện xã hội hóa hoạt động và các cơ sở thể dục thể thao. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao phát triển mạnh, 20,6 % dân cư tham gia tập thể dục thường xuyên.

Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực chăm lo cho các gia đình chính sách có mức sống ngang bằng mức sống trung bình của xã hội, không còn gia đình cựu chiến binh thuộc hộ nghèo. Công tác bảo trợ xã hội, chăm lo cho người nghèo, neo đơn được quan tâm. Đã có 228 hộ nghèo làm ăn khá thoát khỏi chương trình, bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 5000-6000 lao động.

Do mới thành lập quận, nên cơ sở vật chất trên lĩnh vực văn hóa - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Chất lượng hoạt động văn hóa chưa cao. Chưa tập trung đầu tư cho các loại hình văn hóa nghệ thuật, bộ môn thể dục thể thao ngang tầm với yêu cầu phát triển quận. Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chưa mạnh và rộng khắp. Công tác quản lý nhà nước trên một vài lĩnh vực còn bộc lộ hạn chế.

Công tác xóa hộ nghèo cơ bản đã hoàn thành theo tiêu chí cũ nhưng chưa bền vững, dễ tái nghèo, chưa gắn kết giữa chương trình xóa nghèo với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Đào tạo nghề cho người lao động có nhiều bất cập, trình độ tay nghề chưa đáp ứng nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp. Công tác giải quyết việc làm còn nhiều hạn chế, nhiều lao động chưa có việc làm.

6/ Giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội và công tác tư pháp

Đảng bộ đã lãnh đạo tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo các cấp được đảm bảo duy trì thường xuyên. Tiếp tục củng cố công tác xây dựng phương án khu vực phòng thủ, tổ chức thực hiện hiệp đồng tác chiến giữa quân đội và công an đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chỉ tiêu 4,03% dân số, trong đó dân quân đạt 2,42% so với dân cư, tự vệ đạt 13,24% so với tổng số cán bộ, công nhân viên từng đơn vị. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức chăm lo tốt công tác hậu phương quân đội, chính sách cho bộ đội xuất ngũ.

An ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững ổn định, thực hiện tốt việc chuyển hóa các khu vực và địa bàn trọng điểm. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng khu phố an toàn không ma túy” ngày càng phát triển. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống và tố giác tội phạm, trong đó chú trọng xây dựng nhóm, tổ tự quản, đội dân phòng chuyên trách và bán chuyên trách. Đảm bảo phương tiện, khí tài và các công cụ phục vụ hoạt động.

Thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm:

Về phạm pháp hình sự: tập trung tấn công tội phạm hình sự có hiệu quả, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, nhiều vụ án lớn liên quan địa bàn liên quận, liên tỉnh được khám phá. Đến nay, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm trên 10%, tỷ lệ khám phá án đạt 51,5%, tỷ lệ khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, nhiều án khác từ 79 - 100%. Về ma túy: quận đã tập trung chuyển hóa cơ bản các khu vực, các địa bàn trọng điểm như: ngã tư bốn xã, ngã ba cây me, đường Bình Long, Gò Dầu, đưa đi tập trung các đối tượng nghiện (kể cả số tái nghiện, mới nghiện). Về mại dâm: cơ bản đã giải quyết dứt điểm tệ nạn gái mại dâm đứng đường.

Tuy nhiên, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng chống tội phạm có nơi chưa được nhân dân tự giác tích cực tham gia, một bộ phận quần chúng còn thờ ơ trước các hành vi vi phạm pháp luật. Việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong nhân dân chưa sâu rộng. Việc xây dựng lực lượng tự vệ ở cơ quan, doanh nghiệp còn chậm so với yêu cầu. Chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng tự vệ.

Công tác tư pháp:

Tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú đa dạng; các văn bản pháp luật được phổ biến sâu rộng đến khu phố, tổ dân phố góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan tư pháp đẩy mạnh cải cách hoạt động tư pháp, tập trung rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận ban hành. Tổ chức thi hành án đạt kết quả cao, tổ chức hòa giải thành 80 % vụ việc tranh chấp ở cơ sở.

Công tác thanh tra, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo đạt kết quả tốt, kịp thời kiến nghị chấn chỉnh các sai phạm của tổ chức và cá nhân trong công tác quản lý, điều hành. Công tác kiểm sát, điều tra, tạm giam, tạm giữ, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, án tồn đọng, không có trường hợp tạm giam, tạm giữ quá hạn.

7/ Xây dựng hệ thống chính trị

Hai năm qua, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị quận, phường. Tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở; bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp; tổ chức các ngày lễ lớn, …Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trụ sở cơ quan. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã xác định và đề ra được các mục tiêu cấp bách cần thực hiện như xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần chỉnh trang đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, giải quyết ô nhiễm môi trường, xây dựng đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chăm lo xóa đói giảm nghèo…đã góp phần đưa quận phát triển, tạo được sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của nhân dân.

7.1 Công tác xây dựng Đảng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, kịp thời quán triệt, tổ chức nghiên cứu và vận dụng thực hiện các nghị quyết của Đảng, tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về công tác Đảng, công tác vận động quần chúng…đã góp phần củng cố niềm tin, giữ vững lập trường quan điểm, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực và góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tính đến tháng 6 năm 2005, quận đã tiến hành tổ chức 62 lớp nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, thành phố và quận với hơn 15.000 lượt người tham dự. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết từ 80 - 85%. Qua học tập, đã nâng cao nhận thức về chính trị, giáo dục động viên tinh thần, trí tuệ, năng lực của cán bộ, đảng viên; tăng cường mối quan hệ Đảng với nhân dân, động viên mọi nguồn lực tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

Tích cực thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên; gắn cuộc vận động “3 xây, 3 chống” với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, là một nội dung sinh hoạt thường kỳ ở chi bộ. Qua thực hiện cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến tốt, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng cao, ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí; xuất hiện nhiều gương điển hình về thành tích công tác, sinh hoạt, góp phần nâng cao vai trò, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Công tác tổ chức, cán bộ có chuyển biến mạnh, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, số cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tăng từ 75% (2003) lên 92,11% (2004); đảng viên đủ tư cách tăng từ 99,7% lên 99,91%. Đảng bộ đã tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân; đã thành lập được 02 chi bộ cơ sở, 03 chi bộ bộ phận nâng tổng số chi bộ cơ sở, chi bộ bộ phận trong các doanh nghiệp tư nhân, chợ, trường tư thục là 7 chi bộ với 37 đảng viên. Đảng bộ thực hiện tốt công tác đổi thể đảng viên, trao huy hiệu đảng; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, đảng viên đúng qui định.

Đã kết nạp 118 đảng viên, trong đó có 71,1% là đoàn viên, 19% là nữ; 97,46% trình độ văn hoá phổ thông trung học, (41/118 có trình độ cao đẳng, đại học). Riêng 6 tháng đầu năm 2005, thực hiện kế họach phát triển đảng viên lớp Hồ Chí Minh, Quận ủy đã kết nạp được 62 đảng viên, đạt 82,66% kế hoạch .

Đảng bộ đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh diện Thành ủy, Quận ủy quản lý và cán bộ trẻ quy hoạch dài hạn, việc đánh giá cán bộ được xem xét toàn diện, đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực… Giúp cấp ủy xem xét bố trí, đề bạt, luân chuyển, đào tạo cán bộ và chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp. Quan tâm công tác cán bộ nữ, trong nhiệm kỳ bố trí 29 nữ cán bộ chủ chốt, 40% Đại biểu HĐND quận và 29,08% đại biểu HĐND phường.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo. Tập trung rà soát lịch sử chính trị phục vụ công tác quy hoạch đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND quận, phường (nhiệm kỳ 2004 - 2009), nhân sự dự kiến ứng cử vào cấp ủy cơ sở, quận (nhiệm kỳ 2005 - 2010) và công tác phát triển đảng viên. Tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ bí mật nội bộ.

Công tác kiểm tra từng bước được tăng cường. Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo tốt việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã tham mưu tốt các kế họach kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và định kỳ góp phần nâng cao chất lượng họat động của Quận ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp và các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đã kiểm tra 276 cuộc, có 17 trường hợp đảng viên vi phạm, trong đó có 3 trường hợp phải thi hành kỷ luật, chiếm tỷ lệ 0,12%, số còn lại kiểm điểm phê bình trước chi bộ. Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên là vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng và phẩm chất đạo đức, lối sống.

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được quan tâm thường xuyên, kịp thời tổ chức, quán triệt lại các văn bản của Trung ương và thành phố về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên kiên định, lập trường quan điểm, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống cơ hội, cục bộ, tham nhũng, quan liêu lãng phí. Quận ủy thường xuyên kiểm tra các cấp ủy cơ sở về tu dưỡng đạo đức, quan tâm kiện toàn cán bộ làm công tác Trung ương 6 (2).

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

Đảng bộ sớm xây dựng qui chế làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước, vai trò làm chủ của quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt được tình hình và đề xuất để Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành có quyết định, chỉ đạo chính xác và kịp thời các vấn đề mới phát sinh.

Kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; ban hành các văn bản, chương trình hành động tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đảng. Triển khai đồng bộ nghị quyết của Đảng bộ để cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện. Nghị quyết ban hành ngắn gọn, súc tích; nội dung đề ra có nêu trọng tâm, trọng điểm; có phân công tổ chức thực hiện và thời gian hoàn thành. Quận ủy đã tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết, góp phần tạo được những kết quả thiết thực.

Những tồn tại chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhân dân chưa rộng khắp, còn một vài cấp ủy cơ sở thiếu tính chủ động trong sinh hoạt thời sự, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết. Phát huy chưa tốt hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nắm bắt tình hình tư tưởng còn chậm, còn thụ động trong định hướng dư luận xã hội.

Việc chỉ đạo xử lý sau kiểm tra ở một vài cấp ủy cơ sở Đảng chưa được xem trọng. Trong công tác quy hoạch cán bộ, chưa đủ nguồn cán bộ quy hoạch các chức danh phục vụ cho công tác bố trí cán bộ chủ chốt ở cơ sở; công tác phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất còn chậm.

7.2 Xây dựng chính quyền

Từ khi được thành lập, Quận ủy đã nhanh chóng hoàn thiện tổ chức, bộ máy và nhân sự trong Đảng bộ. Đa số cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác. Ủy ban nhân dân quận đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, pháp luật cho cán bộ, công chức từ quận đến cơ sở. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đã đủ sức đảm đương công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tốt cuộc bầu cử Đại biểu HĐND các cấp. Ba Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có sự phối hợp chặt chẽ. Hội đồng nhân dân hoạt động đúng luật, nghị quyết tập trung vào các vấn đề trọng tâm về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Hội đồng nhân dân quận đã ban hành và hoạt động theo quy chế. Trước và sau kỳ họp đều tổ chức tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; lắng nghe và giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu đã phát huy tốt chức năng giám sát, kiến nghị và tham gia cùng các cơ quan chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri.

Ủy ban nhân dân đã nhanh chóng phổ biến các văn bản luật, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quận ủy và Hội đồng nhân dân quận. Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết ô nhiễm môi trường, giữ gìn an ninh trật tự,… Điều hành tốt bộ máy hành chính, có nhiều giải pháp sáng tạo góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở địa phương. Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một dấu” cấp quận, “một cửa” cấp phường. Khoán chi phí quản lý hành chính, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh giản biên chế đã tăng cường ý thức trách nhiệm, đảm bảo hiệu quả công việc, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm để cán bộ, công chức phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Định kỳ Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức tiếp dân và trực tiếp xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, nhân dân.

Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân một số phường thực hiện chưa đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ nhất là chức năng giám sát theo luật định. Công tác cải cách hành chính còn một số tồn tại: vẫn còn một số ít cán bộ, công chức năng lực và kinh nghiệm công tác hạn chế, tiếp dân chưa tốt.

7.3 Khối đại đoàn kết toàn dân

Quận ủy đã xây dựng chương trình hành động và các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo… Các cấp ủy và các cơ quan đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các hình thức dân chủ trực tiếp như hội nghị nhân dân, xây dựng quy ước cộng đồng ở tổ dân phố, lấy ý kiến góp ý và bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt phường... bước đầu đã phát huy tốt tác dụng. Qua đó đã xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mọi tiềm lực của các giới, các thành phần xã hội trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện qua các phong trào tự quản, các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào hành động cách mạng của quần chúng được tiếp tục đẩy mạnh, đã xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt”. Cuộc vận động “Vì người nghèo” được nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp gần hơn một tỷ đồng. Đồng bào có đạo: được quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đa số đồng bào có đạo và chức sắc, chức việc các tôn giáo đều an tâm tin tưởng vào đường lối đổi mới và chính sách tôn giáo của Đảng; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động xã hội. Đồng bào các dân tộc: được quan tâm chăm lo cải thiện đời sống, chăm sóc sức khoẻ, học tập… có cuộc sống ổn định, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của quận.

Liên đoàn Lao động tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn, tăng số tổ chức công đoàn cơ sở lên 163 đơn vị, phát triển đoàn viên lên 12.094 người. Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong công tác giáo dục chính trị, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động; tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động.

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên từ quận đến cơ sở đã tăng cường mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, thực hiện các chương trình hành động và các phong trào thiết thực. Chăm lo giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống địa phương, đạo đức lối sống cho thanh niên; quan tâm xây dựng lực lượng thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, khu vực nhà trọ. Tập trung xây dựng củng cố tổ chức đoàn, hội, đã nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên từ 4,8% lên 16,5%.

Hội Liên hiệp phụ nữ đã thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm và phong trào do Trung ương hội phát động. Thường xuyên củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh; đa dạng hóa các loại hình tập hợp chị em phụ nữ, qua đó đã nâng tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào tổ chức từ 14% lên 38%.

Hội Cựu chiến binh đã củng cố, phát triển tổ chức hội và duy trì tốt các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Các hội viên hội Cựu chiến binh đã phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực làm nòng cốt trong các phong trào; quan tâm chăm lo giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Các hội quần chúng: Đảng bộ và chính quyền đã thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển Hội. Các tổ chức Hội hoạt động đúng mục đích, điều lệ, đáp ứng nhu cầu của quần chúng nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của quận.

Tuy nhiên, khối đại đoàn kết toàn dân chưa sâu rộng và bền chặt. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở chưa mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức đoàn thể xã hội còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới, một ít đơn vị chưa làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; lực lượng nòng cốt còn mỏng.

II. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỪA LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI, YẾU KÉM

1/ Đề ra chủ trương, xây dựng nghị quyết phù hợp yêu cầu thực tế: Là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đoàn kết, gắn bó, cùng nhau khắc phục và vượt mọi khó khăn; tăng cường năng lực quản lý điều hành của chính quyền, đề ra nghị quyết và tổ chức thực hiện một cách đúng đắn, sáng tạo đường lối, chính sách, nghị quyết. Xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Nghị quyết ban hành ngắn gọn, súc tích, được triển khai sâu rộng. Kịp thời sơ kết, tổng kết các chương trình công tác chuyên đề của Quận ủy. Tuy nhiên, trong thực hiện còn một số mặt chưa tốt, việc chấp hành pháp luật trong một bộ phận nhân dân chưa cao. Đời sống một bộ phận cán bộ và nhân dân còn nghèo, dân nhập cư tăng cao đã đưa đến những khó khăn trong quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

2/ Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị: Đội ngũ cán bộ đoàn kết, vượt khó, tâm huyết phục vụ nhân dân. Cán bộ lãnh đạo có trình độ, quyết đoán, cán bộ trẻ năng động nhiệt tình, có trách nhiệm, ý thức được công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý là nguyên nhân để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong công tác cán bộ, do một số mặt thực hiện chưa tốt, như một bộ phận cán bộ, công chức mới tiếp nhận còn thiếu kinh nghiệm; năng lực lãnh đạo của một ít cán bộ chưa theo kịp yêu cầu, và có cán bộ còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền.

3/ Đảng bộ và chính quyền quận phải luôn đoàn kết thống nhất, sâu sát cơ sở: Khi nào Đảng và chính quyền biết phát huy tốt thế mạnh của quận, biết vận dụng sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và biết khơi dậy sức dân, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa chủ động nắm bắt những vấn đề của cơ sở, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy các nguồn lực về kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, an ninh quốc phòng sẽ tạo tiền đề phát triển đồng bộ, bền vững trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Ngược lại, trong một số mặt do thực hiện chưa tốt nên không khai thác được các thế mạnh kinh tế nên kinh tế phát triển chưa bền vững, tỷ trọng thương mại, dịch vụ thấp trong cơ cấu kinh tế và nhiều doanh nghiệp thay vì có thể chuyển đổi ngành nghề, khắc phục ô nhiễm tại chỗ phải di dời cơ sở sản xuất .

4/ Biết dựa vào dân, phát huy vai trò của nhân dân: Xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Vận động quần chúng nâng cao ý thức góp ý xây dựng chính quyền có hiệu quả, khơi dậy tiềm lực trong dân và được nhân dân ủng hộ, nhất là kinh nghiệm qua việc nhân dân hiến đất làm đường trong toàn quận là bài học quý báu nhất về việc biết dựa vào dân, biết giải quyết đúng nhu cầu bức xúc của nhân dân. Ngược lại, công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt chưa đồng bộ là do chưa phát huy đúng mức vai trò nòng cốt, chưa dựa vào dân để tăng cường tập hợp nhân dân.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRONG 5 NĂM (2005 - 2010)

Thành phố với mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới (2006 – 2010) là: đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Nhiệm kỳ 2005 - 2010, quận Tân Phú với những thành quả đã đạt được sẽ có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Năm năm tới, để góp phần cùng Thành phố chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển, Đảng bộ cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sau đây:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế với cơ cấu “Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ” từng bước chuyển dịch nhanh theo hướng “Dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp”. Cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế. Hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ kinh tế - xã hội. Đầu tư có hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Chăm lo nhân tố con người, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho sự phát triển của quận trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phấn đấu đến năm 2010, quận Tân Phú trở thành quận đô thị, có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đại đa số nhân dân có mức sống từ khá trở lên, có nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG ĐẾN NĂM 2010

1/ Về kinh tế

Trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện. Trong xây dựng và phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ, đảm bảo hàng năm tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ có tốc độ gia tăng nhanh hơn các ngành kinh tế khác. Đến năm 2010, cơ cấu kinh tế quận vẫn là: “Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ”. Phấn đấu ngành thương mại - dịch vụ chiếm 25%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 75% cơ cấu ngành kinh tế quận.

Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, khai thác các thế mạnh về những nguồn lực cơ sở vật chất, vốn, đất đai, lao động, công nghệ mới bảo đảm các thành phần kinh tế phát triển, tập trung các ngành hàng chủ lực. Xây dựng chương trình mang tính đột phá để phát triển kinh tế như đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đề án kêu gọi đầu tư... Đẩy mạnh chuyển đổi ngành nghề và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm theo đúng quy định của Thành phố. Khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao…Hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và các hộ cá thể.

Xây dựng giải pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư cho sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh hơn những năm trước.

Đảm bảo tốc độ tăng bình quân thương mại, dịch vụ tăng cao. Thu hút vốn đầu tư mới cho thương mại - dịch vụ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân hàng năm.

Quy hoạch và hình thành các trung tâm thương mại - dịch vụ tập trung. Thu hút và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ như: tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, các loại hình dịch vụ giáo dục – đào tạo, văn hoá, thể dục thể thao, y tế. Hình thành các khu vực, các tuyến đường kinh doanh thương mại, dịch vụ chuyên ngành. Sắp xếp, nâng cấp các chợ.

– Thu chi ngân sách: Phấn đấu đạt tổng thu ngân sách nhà nước tăng với tốc độ cao, năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt ưu tiên thu thuế công thương nghiệp. Đảm bảo các nguồn chi, trong đó ưu tiên một cách hợp lý chi cho đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế.

2/ Về phát triển và quản lý đô thị

Tập trung triển khai khảo sát, lập các dự án và huy động các nguồn vốn, gồm nguồn vốn ngân sách thành phố, thu hút vốn đầu tư từ thành phần kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân để xây dựng các công trình trong quận. Lập và phân kỳ thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn về hạ tầng kỹ thuật một số khu vực.

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cao ốc và chung cư cao tầng. Huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, văn hóa - xã hội. Kết hợp xây dựng và chỉnh trang đô thị, từng bước hình thành các khu đô thị mới. Xây dựng các khu tái định cư phục vụ nhu cầu giải tỏa, mở rộng đường và xây dựng cơ sở hạ tầng cho quận. Đầu tư lập quy hoạch sử dụng đất cho 11 phường trên địa bàn quận. Tập trung nâng cấp mở rộng và hoàn chỉnh các công trình giao thông trọng điểm và các nút giao thông trọng yếu, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vận động nhân dân hiến đất làm đường. Phấn đấu hoàn thành cơ bản bêtông ximăng, nhựa hóa các tuyến đường, hẻm của quận.

Quản lý đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí trong xây dựng. Tăng cường kiểm tra giám sát và kiên quyết xử lý việc xây dựng nhà trái phép, vi phạm quy hoạch đã được phê duyệt. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phấn đấu xây dựng, quản lý đô thị văn minh, trật tự. Phấn đấu đến năm 2010 hầu hết hộ dân được sử dụng nước sạch.

Khảo sát và lập kế hoạch chi tiết trình thành phố hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa quận. Công khai các quy hoạch theo từng phường, tăng cường quản lý và thực hiện quy hoạch. Triển khai quản lý các quy hoạch chi tiết về kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng văn hóa - xã hội đến năm 2010. Quản lý xây dựng, không để lấn chiếm đất công, lộ giới, kênh rạch. Kiên quyết xử lý việc xây dựng trái phép, không phép.

Hoàn thiện hệ thống thoát nước, phối hợp cùng các ngành chức năng Thành phố sớm giải quyết hoàn thiện hệ thống kênh rạch, không để xảy ra tình trạng ngập, úng trên địa bàn quận.

3/ Trong lĩnh vực giáo dục

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, quan tâm xây dựng bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nhằm thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Đảng bộ xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2005-2010.

Nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng chất lượng đội ngũ giáo viên, kết hợp dạy văn hóa gắn với giáo dục đạo đức, giáo dục tư tưởng trong giáo viên và học sinh. Xây dựng đề án thực hiện chương trình phổ cập bậc trung học và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học. Đưa tin học và ngoại ngữ dạy đại trà ở tất cả các trường phổ thông.

Thực hiện quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp. Đầu tư bằng nhiều nguồn vốn để xây dựng mới và cải tạo mở rộng các trường từ mầm non đến bậc trung học. Ưu tiên quỹ đất xây dựng các trường học, từng bước đảm bảo đủ trường lớp cho học sinh các cấp. Chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực, tập trung thực hiện đề án phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; xây dựng, hoàn thiện các trung tâm và hệ thống đào tạo nghề của quận.

Duy trì và củng cố chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành phổ cập bậc trung học. Từng bước xây dựng xã hội học tập phát triển xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa loại hình trường lớp.

4/ Về y tế, dân số gia đình và trẻ em

Xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh quan tâm chăm sóc sức khoẻ gia đình chính sách, có công và dân nghèo. Tích cực phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất các dịch bệnh và ngộ độc xảy ra trên địa bàn; củng cố mạng lưới y tế cơ sở, cộng đồng. Quản lý tốt các cơ sở y, dược tư nhân. Tăng cường về số lượng và chất lượng đội ngũ y, bác sĩ kết hợp với giáo dục y đức đối với cán bộ ngành y. Khuyến khích xã hội hóa y tế. Phấn đấu đến năm 2010, đảm bảo các trạm y tế phường đạt các chuẩn quốc gia về y tế.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số, Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Nhân rộng mô hình gia đình ấm no, hạnh phúc, phát triển bền vững. Vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm so với hai năm qua.

5/ Trong lĩnh vực văn hoá

Phấn đấu xây dựng môi trường và đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, kiên quyết bài trừ các văn hóa phẩm độc hại. Tiếp tục thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Nâng chất lượng hoạt động thông tin công cộng, nghiên cứu chọn lọc những loại hình phù hợp. Đầu tư, cải tiến phương tiện, công cụ phục vụ trong công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ tin phường, website quận đúng quy định pháp luật. Hoàn chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hoá; từng bước phối hợp cùng các ngành chức năng thành phố đầu tư nâng cấp, sửa chữa khu di tích địa đạo Phú Thọ Hòa góp phần giáo dục truyền thống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ; duy trì và phát triển các loại hình văn hóa, các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

Kiện toàn tổ chức, chăm lo đội ngũ cán bộ, nhân viên, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – xã hội, thể dục thể thao,... Đẩy mạnh việc xây dựng đơn vị văn hóa, công sở văn minh sạch đẹp, an toàn. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 90% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, trên 50% khu phố đạt khu phố văn hóa và có ít nhất 02 phường được công nhận phường văn hóa.Vận động các khu phố đăng ký xây dựng “Khu phố không có tệ nạn xã hội”. Từng bước chọn xây dựng điểm sáng văn hóa, chung cư văn hóa, chợ văn hoá. Các đơn vị và công sở phấn đấu đạt chuẩn đơn vị văn hóa và đạt danh hiệu “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”. Phấn đấu xây dựng môi trường quận xanh, sạch, đẹp thường xuyên quan tâm đầu tư cây xanh cho hệ thống công viên, vỉa hè và từng hộ gia đình trong toàn quận.

Khuyến khích xã hội hoá thể thao. Tập trung đào tạo năng khiếu, phát hiện nhân tài; phát triển một số bộ môn trọng điểm nhằm nâng cao thành tích các môn thể thao của quận. Vận động nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên tham gia tập thể dục.

6/ Về thực hiện các chính sách xã hội

Tiếp tục làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đỡ đầu gia đình và con em liệt sĩ, thương bệnh binh nặng, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước kết hợp việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách có công.Nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm của thành phố.

Xây dựng trung tâm dạy nghề, gắn với việc tiếp tục giải quyết việc làm và tạo chỗ làm việc mới cho đại bộ phận những người lao động chưa có việc làm. Cụ thể hóa chương trình xóa hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010, phấn đấu đến cuối năm 2007 thực hiện xóa cơ bản hộ nghèo theo tiêu chí thành phố.

7/ Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội và công tác tư pháp

7.1 Về an ninh - quốc phòng

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết về an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường giáo dục, xây dựng ý thức cảnh giác trong mọi tầng lớp nhân dân. Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh văn hóa – tư tưởng và an ninh xã hội. Duy trì trật tự kỷ cương, kéo giảm tội phạm góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự xã hội ở địa phương. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo; chủ động xây dựng khu vực phòng thủ, các phương án phòng chống biểu tình, bạo loạn; xây dựng và quản lý tốt lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhất là lực lượng chính trị nòng cốt. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tố giác tội phạm, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và quốc phòng toàn dân. Quản lý chặt chẽ hộ tịch, nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn. Tăng cường giáo dục ý thức phòng chống cháy, nổ. Nâng cao năng lực tự bảo vệ của mỗi người, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp giáo dục, tuyên truyền pháp luật, giải quyết các tranh chấp bất hoà trong nhân dân.

Xây dựng các phương án bảo vệ chính trị, tư tưởng, kinh tế. Ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu họat động thù địch. Nắm chắc các địa bàn trọng yếu, kéo giảm và không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện các phương án phòng chống tội phạm hình sự, phòng, chống các tệ nạn ngay trên địa bàn dân cư nhằm kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự hàng năm. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh.

Xây dựng lực lượng vũ trang kiên định về chính trị tư tưởng, vững mạnh về tổ chức, trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có trình độ năng lực cao. Sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, chủ động đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù.

Lãnh đạo bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu trên giao hàng năm với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

7.2 Về tư pháp

Đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Nâng cao vai trò tham mưu trong công tác thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận ban hành. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm dân chủ, hạn chế án tồn đọng, không được để xảy ra án oan. Tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác thi hành án. Giải quyết nhanh, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo công dân.

Quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị khối an ninh nội chính.

8/ Những chương trình, công trình kinh tế - xã hội trọng điểm có tính đột phá

8.1- 5 chương trình trọng điểm

1/ Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 2005 – 2010 có tính đến năm 2020.

2/ Chương trình xóa hộ nghèo giai đoạn 2006 – 2010.

3/ Chương trình phổ cập bậc trung học và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học.

4/ Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở cấp phường

5/ Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

8.2- 4 công trình trọng điểm

1/ Xây dựng Trung tâm Y tế, Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Nhà Thiếu nhi, Nhà Văn hóa công nhân.

2/ Mở rộng đường Lũy Bán Bích.

3/ Phấn đấu hoàn thành giai đoạn một Khu Liên hợp Văn hóa - thể thao quận (phường Sơn Kỳ).

4/ Hình thành trung tâm kinh tế - thương mại - dịch vụ khu tam giác Âu Cơ - Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu.

Phần thứ ba

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

VỮNG MẠNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG THỜI KỲ MỚI

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đổi mới và chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân; năng lực tổ chức thực hiện, hiệu lực quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống chính quyền quận và cơ sở. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển quận.

I. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG

1/ Về chính trị, tư tưởng

Giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm giữ vững lập trường kiên định chính trị. Vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tế, học tập và rèn luyện theo gương của Bác Hồ. Trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng. Đảng viên nói và làm theo cương lĩnh, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Triển khai sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân về các nghị quyết của Trung ương, thành phố và quận nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân, đề cao tinh thần cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống Đảng, chống chế độ.

Thường xuyên tổ chức thông tin thời sự nhằm nâng cao nhận thức về tình hình trong nước và thế giới; nắm bắt, xử lý tốt dư luận xã hội và định hướng phát triển của dư luận xã hội theo quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hướng về địa bàn dân cư. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới việc học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng, thực hiện công khai hóa nghị quyết của Đảng cho nhân dân biết và cùng thực hiện.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 15 – CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

2/ Nâng cao vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Thường xuyên kiện toàn, củng cố vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở Đảng theo quy định của Trung ương. Hình thành tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh đủ điều kiện.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy. 100% cơ sở Đảng xây dựng qui chế làm việc đúng với qui định và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng loại hình ở cơ sở. Đảm bảo cấp ủy phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, kiến thức, thực tiễn làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, tiếp thu và tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Thực hiện tốt việc đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phân tích chất lượng đảng viên. Phấn đấu hàng năm có ít nhất 90% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ chi bộ khu phố, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 85 - 90% chi bộ khu phố đạt trong sạch vững mạnh. Biểu dương những cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kịp thời phê bình, xử lý kỷ luật những cơ sở đảng và đảng viên vi phạm.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, tăng về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được 500 đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là người Việt gốc Hoa và người có đạo. Tập trung kết nạp đảng cho đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên, đoàn viên, cán bộ nữ, người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiểu thương, cán bộ tổ dân phố, khu phố .

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ dự bị và đào tạo cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ, đảm bảo đội ngũ cán bộ quận có đủ trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng đủ nguồn cán bộ cho cả nhiệm kỳ. Quan tâm chính sách cán bộ, đẩy mạnh công tác luân chuyển, chuẩn hóa cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX).

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW và Quy định số 75-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục rà soát lịch sử chính trị phục vụ công tác cán bộ và nắm tình hình chính trị trong Đảng bộ, nhằm giữ vững quan điểm lập trường, đường lối chủ trương, chính sách, bảo vệ nguyên tắc tổ chức của Đảng, bộ máy nhà nước và cán bộ, đảng viên; góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị. Chú trọng việc giáo dục, nâng cao tính tự giác và kỷ luật Đảng; đảng viên phải báo cáo trung thực, đầy đủ, chính xác về lịch sử bản thân, gia đình và các mối quan hệ cho tổ chức đảng.

3/ Về công tác kiểm tra

Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy định Điều lệ Đảng và Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tác kiểm tra của cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra từ quận đến cơ sở. Thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra từ quận đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành cương lĩnh chính trị, chỉ thị, nghị quyết, các nguyên tắc tổ chức của Đảng và pháp luật Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, tài chánh cấp ủy cùng cấp và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thư tố cáo. Chú ý tập trung vào những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, chưa thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức của Đảng, nơi có điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng và việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản.

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ động phòng ngừa, kịp thời kiểm tra cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tích cực phòng ngừa, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

4/ Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hướng về địa bàn dân cư, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ban hành quy chế làm việc từ đầu nhiệm kỳ, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo của tập thể, cá nhân, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Việc ban hành nghị quyết phải ngắn gọn, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có thời gian, giải pháp thực hiện và phân công cụ thể. Kịp thời tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. Định kỳ sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, đánh giá việc làm được, chưa làm được, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là các đồng chí trong cấp ủy đảng. Cấp ủy viên phải xây dựng quy chế đi cơ sở.

II/ NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1/ Hội đồng nhân dân

Nâng cao vai trò của HĐND, trách nhiệm của đại biểu HĐND. Kịp thời ban hành các nghị quyết và kiểm tra các cơ quan thực hiện nghị quyết. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp, chú trọng chức năng giám sát của cơ quan Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức cụ thể hoá các nghị quyết và thực hiện, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Từng bước cải tiến nội dung, phương thức hoạt động để đại biểu HĐND thực sự là người đại diện cho dân, tích cực đề nghị cơ quan có thẩm quyền và tham gia giải quyết tốt các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

2/ Ủy ban nhân dân

Kiện toàn bộ máy hành chính Nhà nước, đảm bảo nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của chính quyền.

Tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính. Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức gắn với tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy. Nâng cao trách nhiệm và ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức về số lượng lẫn chất lượng. Quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức nói chung, đặc biệt quan tâm đối với cán bộ, công chức phường.

Chú trọng công tác giáo dục cán bộ, công chức nhà nước phải “hiểu dân, trọng dân, gần dân” , “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, không ngừng tự học tập tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện nhân cách đạo đức; kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đủ năng lực, thiếu tư cách đạo đức.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hành chính Nhà nước giữa các cấp chính quyền. Thực hiện cơ chế “1 cửa, 1 dấu” ở quận và quy trình thực hiện cơ chế “1 cửa” ở phường. Thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đến phường. Tiến hành xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công.

Chủ động thanh tra các tổ chức, cá nhân ở những nơi có điều kiện phát sinh tham ô, tham nhũng, hối lộ hoặc dễ có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực. Tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân đúng pháp luật.

Cải tiến quy trình giải quyết hành chính công trên các lĩnh vực. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách, quản lý hành chính. Hoàn chỉnh mạng lưới thông tin quận, phường và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

III/ TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi tiềm lực của nhân dân trong quận gắn với việc phát huy dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) và các chương trình hành động đối với các giai cấp, các giới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, dồn sức về cơ sở, thực hiện khoán chi phí hành chính cho Mặt trận và các đoàn thể. Nâng cao vai trò giám sát, chức năng đại diện quyền và lợi ích chính đáng của Mặt trận, đoàn thể đối với các giới.

Mặt trận Tổ quốc: Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân gắn liền với việc thực hiện chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc phát huy dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”; động viên các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng của nhân sĩ, trí thức để xây dựng địa phương.

Liên đoàn Lao động: Thực hiện chương trình xây dựng giai cấp công nhân nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề, thu nhập và nhà ở, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Phát triển, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn. Vận động đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia các hoạt động công đoàn.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp thanh niên: Lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh; phát huy tính tiên phong, tính tình nguyện của thanh niên. Tăng cường giáo dục truyền thống, bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đấu tranh chống lối sống thực dụng, văn hóa lai căng trong thanh niên. Mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên trong các tổ chức Đoàn bằng nhiều hình thức phong phú.

Hội Phụ nữ: Nâng cao trình độ học vấn, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện chính sách bình đẳng giới trong xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng, đấu tranh chống bạo hành, ngược đãi phụ nữ. Đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, mở rộng các mô hình tập hợp.

Hội Cựu chiến binh: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia vận động nhân dân xây dựng phong trào ở địa phương vững mạnh, nêu gương và giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

Các hội quần chúng: Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức hội quần chúng hoạt động tốt, đúng điều lệ, pháp luật góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của quận. Thực hiện triệt để quan điểm, chính sách của Đảng đối với đồng bào các dân tộc và người Việt gốc Hoa. Tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của người Hoa trong phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác vận động đồng bào có đạo phát huy truyền thống yêu nước, sống “Tốt đời - đẹp đạo ”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010) có nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng. Với truyền thống đoàn kết, năng động, dám nghĩ dám làm, Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thông báo