Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Diễn văn khai mạc

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2005 - 2010)

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Từ đầu năm 2005, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành đại hội. Đồng thời, việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ quận cũng được thực hiện tích cực, khẩn trương, nghiêm túc. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, ban chấp hành lâm thời Đảng bộ quận đã được Ban Thường vụ và Tổ công tác của Thành ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, góp ý. Đến nay công việc chuẩn bị đã xong. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay đại hội đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX nhiệm kỳ 2005-2010 khai mạc.

Kính thưa tất cả các đồng chí!

Trong không khí ấm áp của những ngày kỷ niệm 60 năm cách mạng mùa thu lịch sử và vinh dự: thành phố Hồ Chí Minh được phong tặng danh hiệu “Thành phố anh hùng”, đại hội Đảng bộ quận xin bày tỏ sự vui mừng chào đón đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng - Phó bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố về dự và chỉ đạo góp ý với đại hội. (vỗ tay)

Xin được nhiệt liệt chào mừng các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, quý vị khách mời, cùng 159 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2500 đảng viên trong toàn Đảng bộ quận về dự đại hội hôm nay. (vỗ tay)

Thưa các đồng chí!

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói: “Đại hội Đảng rất hệ trọng đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; tư tưởng và hành động đã nhất trí cần nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể các đồng chí chúng ta phải thảo luận thật kỹ các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào để đảm bảo đại hội thành công đẹp tốt”.

Với tầm quan trọng ấy, nhiệm vụ bao trùm của đại hội hôm nay là tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận, đánh giá những việc làm được, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm lãnh đạo trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống kinh tế - xã hội trong quận. Trên cơ sở đó đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của quận nhà và phù hợp với xu thế chung của thành phố và cả nước. Đại hội sẽ tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ, đề ra phương hướng nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thành phố đúng theo tiêu chuẩn, cơ cấu được quy định.

Đó chính là những yêu cầu mà đại hội của chúng ta phải giải quyết bằng cách phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để đóng góp ý kiến cho đại hội. Do đó, chúng tôi rất mong các đại biểu tập trung chú ý một số điều sau đây:

Một là: Nghiên cứu, thảo luận đóng góp thêm ý kiến để hoàn chỉnh các văn kiện với chất lượng cao, chủ yếu tập trung các vấn đề làm rõ thêm những ý kiến khác nhau, để đại hội chúng ta đạt được nhất trí cao hơn nữa về những nguyên tắc, nội dung chủ yếu trong văn kiện.

Hai là: Lựa chọn Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trí tuệ và năng lực thưc tiễn để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phồ gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín và có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội. Để làm được các việc này cần phải có thái độ khách quan, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

Ba là: Thật sự phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong đại hội, tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy lẫn nhau để đạt tới sự thống nhất cao trong toàn đại hội.

Bốn là: Triệt để tuân thủ quy chế làm việc của đại hội. Đây là điều kiện để đảm bảo đại hội diễn ra thành công.

Kính thưa các đồng chí!

Để xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu và kỳ vọng của cả hệ thống chính trị, của các thế hệ đảng viên đi trước, của các đồng chí lãnh đạo thành phố và nhân dân quận nhà, đại hội phải làm việc với tinh thần “dân chủ - trí tuệ - trách nhiệm - đoàn kết - đổi mới” để đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Với niềm tin đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội Đảng bộ quận Tân Phú nhiệm kỳ 2005-2010.

Xin kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo