Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Lãnh đạo Quận Tân Phú

Họ tên: Huỳnh Văn Nẫu

Năm sinh: 1957.

Quê quán: Tp.Hồ Chí Minh.

Ngày tham gia cách mạng: 1975.

Ngày vào Đảng: 29-01-1981.

Trình độ:

- Học vấn: Cử nhân Luật.

- Chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

 

Họ tên: Huỳnh Văn Hiền

Năm sinh: 1954.

Quê quán: Bình Chánh- Tp.Hồ Chí Minh.

Ngày tham gia cách mạng: 04-07-1973.

Ngày vào Đảng: 10-1976.

Trình độ

- Học vấn: 12/12.

- Chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Quận.

Thông báo