Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Bình Chánh: Bồi dưỡng chuyên đề lịch sử “Đảng ta thật là vĩ đại”

Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ TPHCM phổ biến các chuyên đề tại hội nghị

(Thanhuytphcm) - Sáng 31/5, Huyện ủy Bình Chánh tổ chức bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Tham gia bồi dưỡng chuyên đề là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy; báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; trưởng, phó các phòng ban chuyên môn thuộc huyện; các hội quần chúng huyện và đảng viên các chi đảng bộ…

Tại hội nghị, Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu, Phó trưởng Khoa xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM phổ biến các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Lũy nhấn mạnh, việc tổ chức bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng: “Đảng ta thật là vĩ đại” sẽ nâng cao nhận thức, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh và cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng huyện Bình Chánh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành.

Thu Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo