Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Bình Tân: Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đúng thực chất, công tâm, công khai, minh bạch

Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 6/1, Quận ủy Bình Tân tổ chức tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Nguyễn Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND Quận.

Trong năm 2022, Ban Tổ chức Quận ủy đã tích cực, chủ động, khẩn trương tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng.  Nổi bật là tích cực xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  công tác quản lý và phát triển đảng viên tiếp tục được đẩy mạnh và quan tâm đúng mức. Việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở được thực hiện kịp thời, từng bước đảm bảo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, nhất là tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao; rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng mới quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Công tác thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp biểu dương, ghi nhận đánh giá cao kết của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị, thời gian tới cần, rà soát, hướng dẫn cơ sở xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy năm 2023 với phương châm “đúng vai, thuộc bài”. Tham mưu giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai ngay các giải pháp phát triển đảng viên cũng như thành lập chi bộ ngoài nhà nước từ đầu năm.  Quan tâm công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đúng thực chất, công tâm, công khai, minh bạch; rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp cũng đề nghị chi đảng bộ cơ sở cần quan tâm đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.  

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen 19 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo