Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Các khoản thu phải thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã thông tin về những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu, thu sai quy định của các trường và các đơn vị liên quan, đặc biệt là Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP cho biết, Sở phối hợp với các sở ngành, quận/huyện/TP Thủ Đức để dự thảo Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện chặt chẽ các Nghị quyết của HĐND TP có liên quan đến nội dung trên. Việc này nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức dễ triển khai, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát và được quy định rất chi tiết từng khoản thu dự kiến triển khai trong năm học mới.

Trong đó có đảm bảo một số yêu cầu về nội dung thu (định danh), tất cả các tên các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo đúng tên của 26 nội dung khoản thu thuộc 4 nhóm theo phân loại của Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của HĐND TP.

Về mức thu (định lượng), tất các mức thu của khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định cùng từng nhóm theo phân loại địa bàn. Trên cơ sở nội dung và khung mức thu được quy định theo phân cấp, các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của cha mẹ học sinh để xây dựng Dự toán thu - chi cho từng nội dung thu làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp từng đơn vị năm học 2023 - 2024.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP, tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên; bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên, không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. Yêu cầu tất cả khoản thu phải đảm bảo thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

Đối với học sinh khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP cho biết, các trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và hỗ trợ chi phí học tập căn cứ theo các văn bản hướng dẫn đã được ban hành. 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP cũng lưu ý, các đơn vị không thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của HĐND TP về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM năm học 2023 - 2024 đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết này.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo