Chủ Nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021

Câu hỏi 42

Hỏi: Cán bộ, chiến sĩ vi phạm nội dung kỷ luật do ngành Công an nhân dân quy định thì có bị coi là vi phạm kỷ luật Đảng và bị xử lý kỷ luật về Đảng không?

Trả lời: Cán bộ, chiến sĩ là đảng viên vi phạm các kỷ luật trong lực lượng Công an nhân dân thì sau khi bị kỷ luật theo quy định của ngành công an nhân dân, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật trên cơ sở các quy định của Đảng cho đồng bộ, kịp thời.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo