Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Câu hỏi 45

Hỏi: Đảng viên thực hiện quyền tố cáo qua fax, thư điện tử, điện thoại, trường hợp này tổ chức đảng có giải quyết không? Vì sao?

Trả lời: Tại Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định như sau:

“Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điều lệ Đảng và Luật Tố cáo quy định) xem xét, kết luận, nay tố cảo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo có tên, nhưng trong nội dung của đơn không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng; đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự”

Căn cứ quy định nêu trên, đơn tố cáo phải là văn bản do người tố cáo trực tiêp ký tên vào đơn và không thuộc các trường hợp mà tổ chức đảng không giải quyết thì mới được giải quyết theo quy định. Do đó, khi đảng viên thực hiện quyền tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại thì tổ chức đảng không giải quyết.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo