Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Câu hỏi 56

Hỏi: Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp không?

Trả lời: Tiết b điểm 3.2.6, khoản 3, Điều 8 của Quy định số 22-QĐ/TW, quy định đối tượng kiểm tra tài chính của Ủy ban kiểm tra các cấp:

“b) Đối tượng kiểm tra: Cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp. Khi cần thiết thì kiểm tra tài chính các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc cấp ủy cùng cấp”.

Căn cứ quy định trên, cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp là đối tượng kiểm tra tài chính của ủy ban kiểm tra. Ủy ban kiểm tra không có thẩm quyền kiểm tra tài chính đối với cấp ủy cùng cấp.

(Trích từ sách “Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo