Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Câu hỏi 57

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về công tác tổ chức cán bộ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy X và đồng chí A (cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) trong việc điều động, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đang trong quá trình kiểm tra, đồng chí A lại đến thời hạn xem xét, bổ nhiệm lại theo quy định. Đồng chí A có đơn đề nghị được xem xét, bổ nhiệm lại, nếu vi phạm thì sau đó xem xét, xử lý theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí A có vi phạm, đề nghị tạm dừng bổ nhiệm lại đối với đồng chí A để xem xét, kết luận theo thẩm quyền. Vậy việc đề nghị tạm dừng bổ nhiệm lại đối với đồng chí A có đúng quy định của Đảng không ?

Trả lời: Khoản 3, Điều 11, của Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2019, của Bộ chính trị, về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ quy định về một trong những thẩm quyền của chủ thể kiểm tra:

“3. Được yêu cầu tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm”.

Tiết 1.1.3, điểm 1.1, khoản 1, Mục III của Hướng dẫn số 02-HD/TW hướng dẫn:

“Cán bộ, đảng viên đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo và bị điều tra thì chưa thực hiện quy hoạch, ứng cử, đề cứ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại khi đã đến thời hạn bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, thi nâng ngạch, bậc, phong, thăng quân hàm, nâng lương, phong tặng danh hiệu, khen thưởng, từ chức hoặc thôi việc”.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, đồng chí A đang là đối tượng kiểm tra, mặc dù chưa có kết luận kiểm tra, nhưng có dấu hiệu vi phạm nên ủy ban kiểm tra đề nghị tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí A là đúng quy định của Đảng.

(Trích từ sách “Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo