Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Câu hỏi 58

Hỏi: Trong quá trình kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, đoàn kiểm tra có được niêm phong tài liệu liên quan đến vi phạm không?

Trả lời: Khoản 7, Điều 5 của Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10 tháng 5 năm 2018, của Bộ Chính trị, về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng quy định:

“7. Quá trình kiểm tra, được niêm phong tài liệu liên quan đến vi phạm; trường hợp cần thiết, yêu cầu đảng viên đến cơ quan ủy ban kiểm tra giải trình làm rõ các vấn đề liên quan”.

Như vậy, trong quá trình kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, đoàn kiểm tra được quyền niêm phong tài liệu liên quan đến vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng.

(Trích từ sách “Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo