Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Câu hỏi 59

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy X nhận được thông tin về hành vi tham ô tài sản của đảng viên A là Trưởng phòng Tài chính huyện. Trước khi thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành trao đổi với Thanh tra Nhà nước tỉnh để tìm hiểu rõ tình hình những sai phạm của đảng viên A (do trước đó Thanh tra Nhà nước tỉnh đã tiến hành thanh tra tại Phòng Tài chính huyện). Việc trao đổi thông tin đó là đúng hay sai ?

Trả lời: Khoản 5, Điều 4 của Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10 tháng 5 năm 2018, của bộ Chính trị, về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng quy định trách nhiệm của ủy ban kiểm tra trong phát hiện vi phạm về tham nhũng:

“5. Phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra và các cơ quan có liên quan để nắm tình hình trước khi đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng”.

Căn cứ quy định trên, trước khi thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện X có quyền phối hợp, trao đổi thông tin với Cơ quan Thanh tra Nhà nước tỉnh để nắm tình hình, trước khi quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A. Do đó, trường hợp câu hỏi nêu, việc trao đổi thông tin giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra Nhà nước tỉnh là đúng quy định của Đảng.

(Trích từ sách “Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo