Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức triển khai công tác tuyên giáo năm 2021.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP, năm 2021 Ban đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Phát huy tối đa hiệu quả công cụ truyền thông, mạng xã hội nhằm chuyển tải đến đoàn viên, người lao động các thông điệp của tổ chức Công đoàn một cách trực tiếp, ngắn gọn và dễ hiểu; xây dựng đội ngũ, phát triển kỹ năng tuyên truyền; xây dựng lực lượng và cung cấp thông tin cho đội ngũ tuyên truyền viên tại cấp Công đoàn cơ sở; Tổ chức tốt công tác dư luận xã hội ở các cấp Công đoàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để chủ động cung cấp, định hướng thông tin, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và tổ chức Công đoàn; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị dành cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên ưu tú, công nhân trong các doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn ký kết, hợp tác với các trường nghề xây dựng chính sách, hỗ trợ học phí, khuyến khích đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức xem việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp là cơ hội để đoàn viên, người lao động có việc làm ổn định, có khả năng thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TPHCM.

Ngoài ra, tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động, củng cố hoạt động “Tổ công nhân tự quản”; thực hiện tốt công tác thông tin thời sự. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đặc biệt là công tác đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ đoàn viên, người lao động. Phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động Cung Văn hóa, Nhà Văn hóa Lao động… Phối hợp tổ chức tốt hoạt động “Tháng công nhân” lần 13 năm 2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo