Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TPHCM triển khai chương trình công tác năm 2023

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/01, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 (ảnh). Đồng chí Ngô Thành Tuấn, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy phối hợp với Ban Lãnh đạo các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩa, dám làm của cán bộ, đảng viên“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nhận thức tốt về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, an tâm công tác, lao động sản xuất, kinh doanh.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoàn thành 100% chỉ tiêu Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; kiểm tra, giám sát 4 tổ chức đảng và 3 đảng viên, trọng tâm là kiểm tra, giám sát vai trò của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với công tác kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập;…

Với những kết quả đạt được, năm 2022, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn các doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại thành phố nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố; Đoàn thanh niên Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thành Tuấn, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: tập trung quan tâm chăm lo đời sống và các chế độ khen thưởng Tết Quý Mão 2023 cho người lao động; quan tâm nắm diễn biến, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, nhất là tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động qua việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên; rà soát các chỉ tiêu, chú ý việc tạo nguồn phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành 100% Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023…

Hằng Nga


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo