Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Đảng ủy EVNHCMC triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ

Đồng chí Vương Kiến Quốc, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền – Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, báo cáo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 28/7, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty tại Hội trường Tổng Công ty và 23 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, đảng viên các đơn vị tham gia hội nghị. Cán bộ, đảng viên các đơn vị tham gia hội nghị.

Hội nghị đã giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đồng thời, thể hiện rõ quyết tâm, bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ Tổng Công ty đến cơ sở; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện để phát huy sức mạnh đại đoàn kết “trên dưới một lòng” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đề ra.

Văn Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo