Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Đảng ủy Quân khu 7 thông qua các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/4, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị thông qua các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng ủy Quân khu lãnh đạo thực hiện công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, khoa học quân sự, hậu cần, tài chính, kỹ thuật giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; ủy viên Đảng ủy Quân khu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị đã thông qua dự thảo các nghị quyết của Đảng ủy Quân khu: Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới; Lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

Các đại biểu đều cơ bản thống nhất về kết cấu, dung lượng, bố cục dự thảo các Nghị quyết, đồng thời đóng góp thêm các nội dung, giải pháp, dự báo tình hình, yếu tố tác động trực tiếp đến nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực; những vấn đề cần quan tâm và các giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung làm rõ, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác huấn luyện; giáo dục đào tạo; tài chính, từ đó xây dựng Nghị quyết sát với đặc điểm tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về: Chương trình hành động; kế hoạch thực hiện các Nghị quyết lãnh đạo công tác khoa học quân sự; công tác hậu cần; công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cơ quan Quân khu chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, bám sát quan điểm, phương châm, mục tiêu và giải pháp từ các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương để bổ sung hoàn thiện Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình, chú trọng gắn với các chủ trương, đề án, mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả của Quân khu…

Cấp ủy các cấp nghiêm túc quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Quân khu đến cấp chi bộ; nhanh chóng cụ thể hóa, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành trong quý II năm 2023.

Thế Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo