Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND TP

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 10/7, Ban Thi đua khen thưởng TPHCM - Sở Nội vụ TP đã tổng kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

Theo báo cáo của Ban Thi đua khen thưởng TP, công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020 đã có những chuyển biến tích cực. Điển hình, nội dung tuyên truyền các phong trào thi đua các cấp từ Trung ương đến TP luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với các phòng trào thi đua hiện có của MTTQ và các tổ chức-chính trị xã hội các cấp, đã tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, phong trào tiêu biểu tại các đơn vị đã được tổ chức thực hiện nhiều sáng tạo, thiết thực, hưởng ứng tham gia của các giới, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Trong giai đoạn 2020-2025, Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tiếp tục ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND TP phát động như: Chỉ thị 19 của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, Chỉ thị số 23 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn TP, thi đua cải cách hành chính,…

Đồng thời, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện các mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có phương pháp hay, cách làm giỏi, phát huy sáng kiến trong phong trào thi đua yêu nước để kịp thời giới thiệu, tôn vinh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các phương tiện, hình thức tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng TP Hoàng Nghĩa Huỳnh đề nghị Chương trình phối hợp giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Truyền hình TP, Đài Tiếng nói Nhân dân TP với Ban Thi đua khen thưởng, các nội dung đề ra xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, đặc biệt là các chuyên trang, chuyên mục. Qua đó, tăng cường nhân rộng điển hình tiên tiến của TP hơn nữa.

Dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo