Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Đề xuất sớm xây dựng Luật Khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân phát biểu kết luận tại giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/5, đoàn giám sát HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 73/NQ- HĐND của HĐND TP về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025 đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban DDCN) TPHCM và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza).

Tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Báo cáo với đoàn giám sát, Giám đốc Ban DDCN TPHCM Nguyễn Văn Trường cho biết, thời gian qua, đơn vị áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, giao việc cũng như công tác luân chuyển và lưu trữ văn bản trong nội bộ đơn vị; kịp thời xây dựng và trình cấp trên phê duyệt phương án tự chủ giai đoạn 2023 - 2025 của đơn vị khi có quy định mới của Chính phủ ban hành, đảm bảo hoạt động bộ máy không bị gián đoạn, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động (VC-NLĐ) không bị ảnh hưởng.

Đồng thời, việc tổ chức đánh giá chỉ số Par Index trên hệ thống CCHC của TP giúp Ban DDCN bao quát toàn bộ hoạt động trong năm, phát hiện các hạng mục công việc chưa hoàn thành, các quy trình chưa phù hợp, góp phần hiệu quả vào quá trình triển khai dự án của Ban DDCN. Ngoài ra, việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm đã tạo được động lực, có tác dụng động viên khích lệ tinh thần hăng hái làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đội ngũ VC-NLĐ tại đơn vị.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Trường cũng cho biết, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm Quản lý dự án, ứng dụng công nghệ B.I.M trong công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án thuộc niên độ đầu tư công trung hạn 2021-2025 của TP. Đồng thời, rà soát quy trình phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị để sửa đổi, bổ sung quy chế, góp phần rút ngắn tiến độ xử lý công việc, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai dự án…

Giám đốc Ban DDCN TPHCM Nguyễn Văn Trường kiến nghị cơ quan cấp trên có hướng dẫn, quy định cụ thể việc chứng thực, sao y “văn bản điện tử”; đồng thời, kiến nghị UBND TP sớm phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500) trên địa bàn TPHCM để đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt các dự án đầu tư niên độ trung hạn 2021-2025.

Phân cấp, ủy quyền hầu hết các nhiệm vụ

Đối với Hepza, Trưởng Ban Quản lý Hepza Hứa Quốc Hưng cho biết, đối với phân cấp, ủy quyền, đến nay, Ban Quản lý đã được phân cấp, ủy quyền hầu hết các nhiệm vụ quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, lao động, quy hoạch, xây dựng, môi trường theo cơ chế “một cửa, tại chỗ” quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCX, KCN TP và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong KCX, KCN trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hepza cũng đề xuất phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCX, KCN trong lĩnh vực quy hoạch và môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND TPHCM đưa Hepza, Ban Quản lý khu công nghệ cao được thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Qua đó, tăng cường cơ chế “một cửa, tại chỗ” tại Ban Quản lý, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, đồng chí Hứa Quốc Hưng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Ban Quản lý. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ và trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, hoàn thành nâng cấp phần mềm quản lý văn bản nhằm nâng cao hiệu quả trong phân công, theo dõi, và xử lý công việc; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Cũng tại buổi giám sát, đồng chí Hứa Quốc Hưng kiến nghị Trung ương sớm xây dựng Luật Khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế nhằm xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế… Đối với TPHCM, kiến nghị TP sớm ban hành Quyết định giao 99 biên chế cho Ban Quản lý theo các Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy… Về phân cấp, ủy quyền, cần ban hành quyết định phân cấp cho Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCX, KCN trên địa bàn TP; chuyển thẩm quyền theo dõi, quản lý trong lĩnh vực người lao động nước ngoài thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP về Ban Quản lý.

Cần có giải pháp và sáng kiến mới để phục vụ tốt nhất

Tại buổi giám sát, các đại biểu cho rằng, Ban Quản lý Hepza cần đánh giá việc thực hiện thẩm quyền hiện nay của Hepza theo quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của UBND TPHCM; cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND TP ủy quyền; đồng thời Hepza cần đề nghị, kiến nghị để hoàn thiện thẩm quyền của Hepza nhằm phục vụ tốt hơn cho người lao động và doanh nghiệp.

Về công tác cải cách chế độ công vụ, các đại biểu cho rằng Hepza cần thực hiện các mô hình, giải pháp và sáng kiến mới để góp phần cải thiện môi trường đầu tư của TPHCM. Bên cạnh đó, các giải pháp của Hepza tổ chức đối thoại, tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp và người lao động để kết nối doanh nghiệp… Ngoài ra, cần chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định; cần quan tâm sử dụng các thiết chế văn hoá có trong khu để phục vụ cho người lao động…

Đối với Ban DDCN TPHCM, các đại biểu cần đánh giá công tác phối hợp giữa Ban với các sở là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trước khi được giao làm chủ đầu tư dự án; phối hợp trong triển khai thực hiện dự án để đảm bảo thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, cần xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và giữ chân, thu hút lực lượng đang làm việc tại đơn vị.

Kết luận tại giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận và đánh giá cao 2 đơn vị đã thực hiện hiệu quả chương trình CCHC về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trong giai đoạn 2022-2025. 

Đối với Ban DDCN TPHCM, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị Ban DDCN TPHCM cần bám sát nội dung Chương trình tổng thể, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước theo từng giai đoạn của TP; quan tâm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Hứa Quốc Hưng báo cáo tại giám sát Đồng chí Hứa Quốc Hưng báo cáo tại giám sát

Đối với Ban Quản lý Hepza, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị đơn vị và các sở, ngành có liên quan quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo theo yêu cầu chung của luật; đẩy mạnh cơ chế tạo nguồn thu ổn định để nuôi dưỡng bộ máy tổ chức của đơn vị.

Về tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức, viên chức, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị cần tiếp tục rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; tiếp tục thực hiện và rà soát các nội dung được phân cấp, ủy quyền theo quyết định của UBND TP.

Bên cạnh đó, đơn vị cần đề xuất UBND TP phân cấp, ủy quyền trong các lĩnh vực như lĩnh vực quy hoạch, lĩnh vực lao động nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến của các đơn vị phối hợp. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị các đơn vị có liên quan nhanh chóng rà soát và sớm trả lời cho Ban Quản lý về các nội dung đề xuất của đơn vị, tạo điều kiện nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCX, KCN, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong KCX, KCN trong giải quyết nhanh chóng TTHC.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo