Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Gần 260 cán bộ MTTQ các cấp tham gia Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung trao giấy chứng nhận cho các học viên.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 27/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Học viện Cán bộ TP tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023”.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 khai giảng ngày 4/7/2023, với 258 học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách quận huyện, TP Thủ Đức… tham gia học tập.

Qua lớp học, các học viên được trang bị các chuyên đề: Công tác thông tin đối ngoại; Một số kỹ năng, kinh nghiệp thực tiễn công tác Mặt trận về vận động Nhân dân tại địa bàn dân cư; Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; Các nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác vận động, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động; Kỹ năng soạn thảo và kỹ thuật trình bày văn bản.

Thông qua việc bồi dưỡng về các kỹ năng cho cán bộ Mặt trận nhằm thực hiện nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển TP giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Kết quả, Giám đốc Học viện Cán bộ TP đã ký cấp chứng chỉ khóa học cho 258 học viên, đạt 100%. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP biểu dương 50 học viên tích cực học tập, tham gia phát biểu và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực giúp cho công tác bồi dưỡng ngày càng tốt hơn…

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo