Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Hồ sơ điều động công chức ra khỏi biên chế thành phố

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức.

2. Căn cứ Quyết định số 3008-QĐ/TU, ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

3. Theo đề nghị của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

II. Đối tượng

1. Là công chức thuộc biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

2. Được cơ quan, đơn vị ngoài biên chế thành phố có văn bản tiếp nhận và cơ quan chủ quản thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chấp thuận.

III. Thành phần hồ sơ

1. Công văn tiếp nhận cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương.

2. Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị chủ quản.

3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008) có dán ảnh 3x4, do cán bộ khai và được cấp quản lý cán bộ xác nhận.

4. Các bản sao có công chứng: Hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu hoặc văn bản khác (khi cần thiết).

5. Phiếu đánh giá cán bộ, công chức hai năm trước liền kề.

IV. Quy trình - Thời gian giải quyết

6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo