Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Hồ sơ tiếp nhận cán bộ, công chức ngoài biên chế thành phố

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức.

2. Căn cứ Quyết định số 3008-QĐ/TU, ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

3. Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thành phố.

4. Theo đề nghị của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

II. Đối tượng

1. Công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị ngoài biên chế thành phố, có đơn xin chuyển công tác, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang quản lý chấp thuận và được cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể thành phố tiếp nhận.

2. Bản thân công chức, viên chức được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm lĩnh vực mà nguồn nhân lực thành phố đang có nhu cầu.

III. Thành phần hồ sơ

1. Đơn xin chuyển công tác do cán bộ, công chức tự viết, tự nguyện làm việc lâu dài tại nơi xin chuyển đến; có ý kiến của cơ quan chủ quản (xác nhận vị trí công tác hiện nay, đồng thuận cho chuyển công tác theo nguyện vọng).

2. Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị tiếp nhận.

3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008) có dán ảnh 3x4, do cán bộ khai và được cấp quản lý cán bộ xác nhận.

4. Các bản sao có công chứng: Hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu hoặc văn bản khác (khi cần thiết).

5. Phiếu đánh giá cán bộ, công chức hai năm trước liền kề.

6. Các loại giấy tờ khác để chứng minh nhu cầu chuyển công tác.

IV. Quy trình - Thời gian giải quyết

6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo