Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024

Hỗ trợ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 29/11, UBND TPHCM ban hành kế hoạch về hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công - tư, khuyến khích đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đến năm 2025.

Với mục tiêu, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giữ ổn định tăng trưởng kinh tế, khắc phục các khó khăn để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thu ngân sách nhà nước và chi thường xuyên. Có giải pháp thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công - tư, tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới, thúc đẩy khởi nghiệp, tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quy mô, nâng cao khả năng cạnh tranh ở khu vực và quốc tế.

TPHCM đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19 như: Hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, Không ban hành quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian trái quy định hoặc không cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân; trường hợp đã ban hành thì phải rà soát, sửa đổi ngay theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023.

Về hỗ trợ về tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố nghiên cứu, kiến nghị cụ thể về cơ chế tài chính hỗ trợ phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp để hỗ trợ đúng đối tượng và hiệu quả, doanh nghiệp đang còn hoạt động cần được hỗ trợ; đặc biệt quan tâm đến việc giảm lãi suất cho vay, đồng thời giảm khoảng cách giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay đối với các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 (như du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống, vận tải, chiếu phim, hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí…) nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các doanh nghiệp phục hồi, phát triển và đóng góp trở lại cho lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Triển khai chính sách cho vay ngắn hạn đồng Việt Nam theo Quyết định số 1813/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Phối hợp cùng các sở, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố, Hội doanh nghiệp ngành nghề để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cụ thể theo hình thức kết nối 3 bên: Doanh nghiệp - cơ quan/đơn vị tiếp nhận xử lý - ngân hàng thương mại để giải quyết, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

Chủ động kiến nghị hoặc đề xuất UBND Thành phố kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách, giải pháp tạo thuận lợi hơn về tiếp cận vốn để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, kéo giảm lãi suất vay vốn. Tiếp tục có giải pháp để doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn trung và dài hạn qua kênh trái phiếu và thị trường chứng khoán. Hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, ưu tiên đối với một số ngành, lĩnh vực xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động như: thủy sản, dệt may, da giày, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Xem xét sửa đổi các tiêu chí, điều kiện cho vay theo gói ưu đãi lãi suất 2% theo hướng tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần nắm bắt nhu cầu của đối tượng thụ hưởng, rà soát, xử lý các thủ tục để nhận hỗ trợ đảm bảo tính đơn giản, minh bạch, dễ đáp ứng, giảm thiểu chi phí thực hiện…

Bên cạnh đó, TPHCM cũng tiếp tục hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, kết nối cung cầu hàng hóa; Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất; Hỗ trợ người lao động; Hỗ trợ về thuế, hải quan; Các giải pháp, nhiệm vụ thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công - tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quy mô, nâng cao khả năng cạnh tranh;…

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo