Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Hướng dẫn 12 - HD/BTCTU ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về xét công nhận xã đạt tiêu chí "18.3 Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" của tiêu chí 18 "Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật" trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo