Thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020

Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác vận hành và phát triển hệ thống xe buýt

Hệ thống xe buýt hoạt động tại TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình vận hành và phát triển hệ thống xe buýt trên địa bàn TP.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của Ban Đô thị HĐND TP; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác vận hành và phát triển hệ thống xe buýt, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trợ giá.

Đồng thời, yêu cầu Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng, thống nhất để hoàn tất thủ tục bố trí kinh phí dự toán trợ giá năm 2020, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, ổn định.

Bên cạnh đó, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện rà soát, tham mưu UBND TP các chỉ tiêu về quy hoạch, phân bổ quỹ đất cho bến bãi, trạm dừng, nhà chờ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo