Chủ Nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023

Khối Doanh nghiệp TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 5

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (ảnh). Đồng chí Trần Quang Bá, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, báo cáo Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm các nội dung trọng tâm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Bá, Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối phải tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu là chính (khuyến khích các phương pháp tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, áp dụng lợi thế công nghệ thông tin và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị).

Đồng chí Trần Quang Bá cũng yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm từng cơ quan, đơn vị gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; có tiến độ rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy các cấp chủ trì thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy để bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện đúng lộ trình. Hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trái với quan điểm, chủ trương của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hằng Nga


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo