Mạnh dạn đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên sai phạm

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/9, Khối thi đua 16 - Ban Thi đua khen thưởng TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Khối thi đua 16 gồm các đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy: Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông và Vận tải, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; mối quan hệ và tác động của các biểu hiện suy thoái.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng ủy khối các đơn vị thuộc Khối thi đua 16 triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Từ việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đến việc triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp ủy cơ sở Đảng và mỗi đảng viên, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Các đơn vị đã tập trung thực hiện một số giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế qua kiểm điểm; tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhận diện các biểu hiện suy thoái, nhiều chi bộ đã chỉ ra được một số biểu hiện suy thoái tại chi bộ, cơ quan, đơn vị mình để có giải pháp khắc phục cụ thể; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động. Công tác tự phê bình và phê bình thực hiện thường xuyên hơn tại chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, một số cấp ủy mạnh dạn đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên sai phạm; công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy Đảng và UBKT cấp ủy các cấp và của chi bộ được tăng cường tập trung nhiều vào nội dung thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo