Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng

Lãnh đạo Ban Tổ chức các quận ủy, Thành ủy Thủ Đức trong Cụm thi đua 1 ký kết giao ước thi đua

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 10/3, Cụm thi đua 1 Ban Tổ chức Thành ủy gồm Ban Tổ chức các quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và TP Thủ Đức tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 và sinh hoạt chuyên đề Quý I/2023.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các cơ quan trong Cụm đã thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong năm.

Trong đó, tham mưu các biện pháp xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác sắp xếp khu phố - ấp trên địa bàn; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên…

Thực hiện tốt rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý; thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 01-ĐA/TU ngày 5/2/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố.

Các quận ủy, Thành ủy Thủ Đức có mô hình sáng tạo, cách làm hay, giải pháp sáng kiến đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, hồ sơ nghiệp vụ.

Cũng tại hội nghị, Cụm thi đua 1 sinh hoạt chuyên đề “Công tác tiếp nhận giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng”, nêu một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xuân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo