Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 21/2, Huyện ủy huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam.

Dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo báo cáo của Huyện ủy huyện Bình Chánh, năm 2022, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo tiến độ của Nghị quyết năm đề ra… Đáng chú ý, công tác cán bộ được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên; mạnh dạn, quyết liệt điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ về địa phương có dân số đông, đô thị hóa nhanh để thực hiện nhiệm vụ…

Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị.

Đối với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, huyện đã chủ động làm việc với các sở, ngành TP, các đơn vị chuyên ngành để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho huyện. Công tác an sinh xã hội được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Các hoạt động văn hóa, các sự kiện chính trị được huyện quan tâm chỉ đạo tổ chức trang trọng, phù hợp với tình hình thực tế của huyện…

Năm 2023, Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025… Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thật sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Huyện cũng tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của huyện.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chú trọng phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng Giấy khen cho các tập thể. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng Giấy khen cho các tập thể.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự trong sạch, liêm chính

Ghi nhận và đánh giá cao trong năm 2022 huyện Bình Chánh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Huyện ủy huyện Bình Chánh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, lan tỏa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn 2020-2023) liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và các chỉ thị, chương trình, đề án của Thành ủy nói chung và của Đảng bộ huyện nói riêng.

Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW. Huyện cần phát huy vai trò lãnh đạo của từng cấp ủy đối với hệ thống chính trị, tăng cường sự đồng thuận của xã hội, sự tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Trong đó, nghiên cứu đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy các nhiệm vụ, giải pháp, các cơ chế, chính sách đặc thù mới cần được triển khai thực hiện thực tế tại Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng Giấy khen cho các tập thể. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng Giấy khen cho các tập thể.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 124-KH/TU của Thành ủy về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Có cơ chế, chính sách để quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Huyện cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức…; tăng cường  kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Trần Văn Nam tặng Giấy khen cho các tập thể. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Trần Văn Nam tặng Giấy khen cho các tập thể.

Bên cạnh đó, triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP; đề xuất nhiều chế độ, chính sách thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể nhằm tạo nguồn quy hoạch và vận hành quy hoạch đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, sớm đưa vào đào tạo đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành đội ngũ cán bộ kế thừa.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị huyện Bình Chánh tập trung rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết dứt điểm những vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong xã hội; đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết thông tin phản thể ánh theo Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen cho các tập thể của huyện Bình Chánh có thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cơ sở, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và vai trò giám sát của Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sử dụng hiệu quả việc “kiểm kể, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khắc gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước”.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo xử lý hiệu quả các công trình xây dựng không phép, sai phép tồn đọng kéo dài theo kế hoạch, ưu tiên xử lý các công trình vi phạm xây dựng có diện tích lớn, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, công trình lấn chiếm sông, kênh, rạch, các công trình đã có kết luận Thanh tra; tiếp tục thực hiện xử lý cưỡng chế đối với các công trình không phép, sai phép còn tồn qua các năm…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo