Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Phát huy trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 4/7, Quận ủy Quận 3 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 khóa XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Nhanh chóng giải quyết các vụ việc tồn đọng, những vấn đề phát sinh vướng mắc

Theo báo cáo của Quận ủy Quận 3, năm 2024, Quận ủy Quận 3 đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị khẩn trương ban hành và triển khai sớm các chương trình công tác, kế hoạch năm, trong đó có sự phân công trách nhiệm cụ thể, phân kỳ thực hiện rõ ràng để từng bước hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng như từng cá nhân người đứng đầu, cán bộ công chức dần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo trong công việc, qua đó đã góp phần giúp Đảng bộ Quận 3 bước đầu đạt một số kết quả khả quan nhất định.

Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động bước đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thông qua việc sớm thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban giúp việc Đại hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã có sự chủ động, quyết liệt trong việc lãnh đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị nhanh chóng giải quyết các vụ việc tồn đọng, những vấn đề phát sinh vướng mắc trên địa bàn quận, sớm giải quyết thỏa đáng những tâm tư, bức xúc của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3.

Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tập trung thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm là công tác vận động và nắm tình hình Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, hướng về cơ sở, chọn những nội dung trọng điểm, thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân để triển khai thực hiện. Công tác dân vận chính quyền, dân vận của các cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; chất lượng hiệu quả công tác dân vận được nâng cao thông qua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, thông qua mô hình “Mỗi tuần một khu phố” (đến nay, Thường trực Quận ủy đã đến thăm 20/112 khu phố), “Việc có ý nghĩa giúp dân”; thực hành và phát huy hiệu quả quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo của Quận ủy Quận 3 cho biết, tình hình phát triển kinh tế, tài chính trong 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 222.551 tỷ đồng, tăng 15,12% so cùng kỳ năm trước; có 1.328 doanh nghiệp phát triển mới (đạt 44% kế hoạch năm), với tổng số vốn đăng ký là 10.793,7 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 2.918 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56% so với dự toán năm.

Bàn các giải pháp cụ thể thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất các chỉ tiêu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao những kết quả Quận 3 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 là minh chứng nỗ lực quyết tâm, với tinh thần sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 3.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng nghĩa với lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, mục tiêu của Đảng bộ Quận 3 và từng cấp ủy cơ sở trực thuộc đặt ra. Trước hết là tập trung rà soát hệ thống chỉ tiêu năm 2024 cũng như các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; cần bàn các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, cùng với thực hiện tốt nội dung chuyển đổi số, Quận 3 cần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, Nghị quyết số 98 có nhiều nội dung liên quan đến Quận 3, vì vậy tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 cần xem xét đánh giá kỹ lưỡng, sát sao các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu Quận 3 cần tập trung bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh việc thực hiện các công trình dự án của quận; đồng thời rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; chăm lo tốt đời sống an sinh xã hội của người dân.

Đánh giá cao Quận 3 có nhiều mô hình tốt về giáo dục, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng giảng dạy, đầu tư trang thiết bị giáo dục, chuẩn bị tốt cho năm học mới 2024 – 2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Các đại biểu tham dự Hội nghị

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị, Quận 3 tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, TP. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới, gắn với thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng nhấn mạnh đến việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 cần trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị quận từng bước thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý, Quận 3 cần tập trung lãnh đạo tập trung kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức, hiệu quả công vụ. Tiếp tục phát huy trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời phối hợp nhuần nhuyễn với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng Đảng bộ Quận 3 tiếp tục có nhiều giải pháp, mô hình hay để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cơ sở Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 3 đã đề ra, tạo đà tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo