Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Quận 1: Khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Vang mãi bản hùng ca Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9”

Các đại biểu tham quan triển lãm

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/8, Trung tâm Văn hóa Quận 1 khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Vang mãi bản hùng ca Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9”, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022). Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1;…

Triển lãm giới thiệu 60 ảnh, gồm 2 phần: “Cách mạng Tháng Tám  năm 1945 - Một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam”; và “Xây dựng Việt Nam hòa bình - Độc lập - Phát triển”. Cụ thểm các hình ảnh phản ánh hoàn cảnh lịch sử, diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã tiếp tục hun đúc nên lòng dũng cảm, chí kiên cường cho quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ mùa Xuân năm 1975.

Sau ngày thống nhất, kế thừa, vận dụng và phát huy tinh thần quật khởi của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo tiền đề tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,... góp phần xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Triển lãm ảnh diễn ra đến ngày 9/9/2022, tại sảnh Trung tâm Văn hóa Quận 1, số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1 để người dân tham quan.

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo