Thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Quận Tân Phú tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, chỉ thị của Đảng

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 08/6, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; trưởng các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận; lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận và Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng đề nghị các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung triển khai, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng trong toàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, địa phương, đơn vị, nhằm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ, công tác chuyên môn, lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với nội dung Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, đồng chí đề nghị, đối với Ban Tuyên giáo Quận ủy và Công an quận cần tăng cường tuyên truyền cũng như việc theo dõi hoạt động của các trang mạng góp phần thực hiện tốt việc tuyên truyền các đường lối, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua kênh thông tin mạng internet, mạng xã hội; kịp thời xử lý các vi phạm đối với Luật an ninh mạng. Các cấp ủy đảng cần tăng cường việc nghiên cứu đề ra các giải pháp hiệu quả, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng việc thực hiện các chương trình, qua đó góp phần hoàn thành và thực hiện thắng lợi quy định, chỉ thị của Đảng đã đề ra.

Hội nghị đã triển khai các nội dung trọng tâm các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; các văn bản có liên liên đến việc triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ.

Quốc Cường

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo