Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Quyết tâm xây dựng hình ảnh EVNHCMC chuyên nghiệp, hiện đại, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/7, tại Tổng công ty Điện lực TPHCM đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng thành viên EVNHCMC.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng thành viên EVNHCMC cho biết, Hội đồng thành viên đã thực hiện đầy đủ, đúng các quy định trong công tác quản lý và sử dụng vốn, quản trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư phát triển (ĐTPT) và các hoạt động khác tại EVNHCMC; thực hiện công tác báo cáo giám sát theo đúng Quy chế về công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính và kiểm soát tuân thủ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Hội đồng thành viên EVNHCMC đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022. Trong đó nổi bật là các hoạt động: Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tổng công ty trong tình hình mới với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố.

Tổng công ty đã triển khai mạnh mẽ kế hoạch phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến nâng cao điểm số đánh giá lưới điện thông minh theo bộ chỉ số của EVN và theo chuẩn quốc tế (SGI), góp phần nâng cao kết quả xếp hạng lưới điện thông minh của EVNHCMC trong khu vực và thế giới.

Tổng công ty đã tiếp tục cải thiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chủ động chăm sóc khách hàng trong trạng thái bình thường mới và đẩy mạnh các dịch vụ khách hàng trên nền tảng số. Hiện nay, Tổng công ty đang xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình quản trị trải nghiệm khách hàng giai đoạn 2022 - 2025 của EVNHCMC.

Đối với công tác chuyển đổi số, Tổng công ty đã hoàn thành 45/82 nhiệm vụ EVN giao giai đoạn 2021 - 2025 (tăng 10 nhiệm vụ). Trong đó, hoàn thành 23/44 nhiệm vụ EVN giao thực hiện trong năm 2022 và hoàn thành sớm 7 nhiệm vụ EVN giao thực hiện trong năm 2023 và 2025.

Hội đồng thành viên EVNHCMC đã tiếp tục chỉ đạo và giám sát công tác nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 của EVNHCMC, nhằm từng bước xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại, phù hợp đặc thù riêng của sự phát triển của TPHCM theo từng giai đoạn và hướng tới đạt chuẩn mực quốc tế.

Hội đồng thành viên EVNHCMC đã cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc EVNHCMC tổ chức thành công Hội nghị “Ngành điện Thành phố gắn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương”, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Cùng với đó, Tổng công ty tiếp tục duy trì hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội của Thành phố, đồng thời không ngừng chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, sức khỏe của cán bộ, công nhân viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo trao kinh phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại huyện Cần Giờ (tháng 7/2022) Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo trao kinh phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại huyện Cần Giờ (tháng 7/2022)

Định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh: Hội đồng thành viên EVNHCMC sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch và chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công”. Trước việc giá đầu vào sản xuất điện đã tăng cao và đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội đồng thành viên Tổng công ty sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu tăng doanh thu, giảm chi phí, đảm bảo cân bằng tài chính và thu nhập cho người lao động năm 2022.

Song song đó, Hội đồng thành viên tiếp tục giám sát và chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; “Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2022 của Tổng công ty Điện lực TPHCM”, đề án “Ngầm hóa lưới điện đến 2030”; đề án “Giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021 - 2025; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Thành ủy và UBND Thành phố các cơ chế đặc thù, có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình điện, đảm bảo độ dự phòng cung cấp điện cho Thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Phạm Việt Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo