Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Sớm đưa Nghị quyết Công đoàn TPHCM đi vào đời sống công nhân, lao động

Đồng chí Phùng Thái Quang thông tin kết quả Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 24/9, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tổ chức thông tin kết quả Đại hội. Đến dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Phùng Thái Quang; Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP Huỳnh Văn Tuấn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phùng Thái Quang cho biết, Đại hội Công đoàn TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023  - 2028 diễn ra từ ngày 22-24/9/2023, tại Hội trường TP số 111, Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, với 549 đại biểu. Trong đó, 249 đại biểu nữ, với tỷ lệ 43,35%; 9 đại biểu là người dân tộc Hoa, với tỷ lệ 1,64%; 484 đại biểu là đảng viên, với tỷ lệ 88,16% và 109 đại biểu ngoài khu vực nhà nước, với tỷ lệ 19,85%.

Theo đồng chí Phùng Thái Quang, tại Đại hội, đại biểu đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã tiến hành thông qua chương trình làm việc, quy chế Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn TP; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn LĐLĐ TP lần XI nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Thảo luận các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XII Công đoàn TPHCM, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 55 đồng chí, trong đó tái cử 43 đồng chí; tham gia lần đầu 12 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ TP gồm 17 đồng chí. Trong đó, Thường trực LĐLĐ TP gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy giữ chức Chủ tịch; 4 Phó Chủ tịch gồm: Trần Đoàn Trung; Phạm Chí Tâm; Lê Thị Kim Thúy; Phùng Thái Quang. Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trương Hồng Sơn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại phiên làm việc thứ 4, diễn ra vào sáng 24/9, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TPHCM và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Với phương châm Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đồng chí Phùng Thái Quang cho biết, Công đoàn TP sẽ tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố, đóng góp vào phát triển TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023 - 2028: Đến hết năm 2028, phấn đấu có 1,98 triệu đoàn viên công đoàn trở lên; Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 75% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Hàng năm bình quân phát triển thực tăng 120.000 đoàn viên; Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp…

Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Công đoàn TP sẽ tập trung triển khai 3 khâu đột phá theo định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028, gồm: đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức xây dựng, triển khai 3 Chương trình trọng tâm của Công đoàn TP, gồm: “Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở”;  “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam”; “Công đoàn thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động”.

Theo đồng chí Phùng Thái Quang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự báo là một giai đoạn rất thách thức với Công đoàn Việt Nam, trong đó, TPHCM là một địa bàn trọng điểm với thực tiễn vô cùng sinh động. Sự phát triển kinh tế - xã hội, phong trào công nhân đòi hỏi các cấp Công đoàn TP phải nỗ lực vượt bậc, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, mỗi cán bộ Công đoàn phải thật sự gương mẫu, đi đầu, vượt qua áp lực, nâng cao năng lực bản thân để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vị thế, uy tín, niềm tự hào của Công đoàn TPHCM - là người đại diện chân chính, là người bạn đồng hành, là chỗ dựa tin cậy, một lòng tâm huyết vì quyền lợi của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Công đoàn TP khẳng định quyết tâm cùng đội ngũ công nhân lao động luôn nỗ lực, đồng lòng xây dựng và phát triển TPHCM, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng đất nước và TP phát triển bền vững, ổn định.

Đồng chí Phùng Thái Quang khẳng định, sau Đại hội, LĐLĐ TP sẽ kiện toàn lại văn kiện, hệ thống lại các nhóm nội dung công việc và quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XII, đưa tinh thần nghị quyết, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TP đến đời sống việc làm, tổ chức hoạt động Công đoàn TP, đến các Công đoàn cơ sở, đặc biệt Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước để mỗi đoàn viên, người lao động quán triệt học tập.

Long Hồ - Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo