Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ban hành công văn về tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương xây dựng phương án triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số theo các nội dung hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của Thành phố; trong quá trình triển khai nếu vượt quá thẩm quyền, đề nghị Sở GD-ĐT đề xuất, tham mưu UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về chuyển đổi số trong giáo dục là thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kinh nghiệm, nhân lực… để triển khai thí điểm Học bạ số.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục theo Quyết định số 131/QĐ-TTg gắn với thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thí điểm Học bạ số.

Trước đó, sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá học sinh và học bạ số ngành GD-ĐT TPHCM. Quy chế áp dụng đối với cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, người lao động tại cơ sở giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng GD-ĐT các quận, huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp, sử dụng hệ thống theo dõi, đánh giá học sinh và học bạ số.

Học bạ số có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy, được sử dụng thay thế học bạ giấy trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động học tập của học sinh. Học bạ số phải được xác nhận bằng chứng thư số của nhà trường và chữ ký được sử dụng chứng thư số của các cá nhân có trách nhiệm liên quan, thông tin thời gian ký số trên dữ liệu phải tuân thủ theo quy định chung về quản lý học bạ.

Học bạ số gồm cả 2 định dạng: PDF và XML có giá trị như nhau khi sử dụng trên môi trường số. Học bạ số được in ra có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy khi được xác nhận bởi cơ sở giáo dục phát hành học bạ, Sở GD-ĐT hoặc được sao y từ văn bản điện tử theo quy định.

Theo quy định thời gian thực hiện triển khai học bạ số, từ năm học 2023-2024, triển khai thí điểm đối với học sinh lớp 1 trên địa bàn TP; năm học 2024-2025, triển khai thí điểm đối với học sinh lớp 6 và số hóa dữ liệu học bạ cấp tiểu học, trung học cơ sở; năm học 2025-2026, triển khai thí điểm đối với học sinh lớp 10 và số hóa dữ liệu học bạ cấp trung học phổ thông. Tùy vào điều kiện kỹ thuật, thể chế pháp lý có thể rút ngắn tiến độ thực hiện đồng bộ trên toàn thành phố.

Sở GD-ĐT cũng quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thí điểm học bạ số ngành GD-ĐT TPHCM. Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu là Trưởng ban chỉ đạo; Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Bảo Quốc là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo…

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo