Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Tập huấn kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(Thanhuytphcm.vn)- Chiều 6/6, Hội LHPN quận Gò Vấp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 (ảnh).

Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN quận, lực lượng nòng cốt chính trị cấp quận và phường, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội LHPN quận Gò Vấp.

Các học viên đã được Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: nhận thức chung về thông tin xấu, độc; nhận diện những loại quan điểm sai trái trên không gian mạng hiện nay; thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kỹ năng phát hiện đề tài, lựa chọn thể loại, cách sử dụng luận điểm, ngôn ngữ, quan điểm cá nhân; nghệ thuật đặt tít trong bài báo chính luận.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận tham dự cuộc thi viết chính luận của Thành phố.

Thanh Hiền

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo