Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Cụm thi đua 3 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 1/12, Cụm thi đua 3 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM do UBKT Đảng ủy Tổng Công ty Liksin là đơn vị Cụm trưởng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 07 đơn vị trong Cụm thi đua 3 gồm: Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – TNHH MTV và Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV.

Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy các đơn vị trong Cụm thi đua 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2021 theo Điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - sản xuất, kinh doanh năm, …

Thực hiện kiểm tra 12 tổ chức đảng, 11 đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và cấp trên; việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy đơn vị; về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và cấp trên; việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy đơn vị; công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; kiểm tra việc lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện Kết luận số120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện giám sát 8 tổ chức đảng 10 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện vai trò gương mẫu của đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được nêu tại thông báo kết quả kiểm toán Nhà nước.

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, UBKT Đảng ủy các đơn vị trong Cụm thi đua 3 đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên; kiểm tra 15 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 19 tổ chức đảng và 17 đảng viên. 07/07 đơn vị thuộc Cụm thi đua 3 đã thực hiện kiểm tra tài chính đảng đối với văn phòng cấp ủy cùng cấp, 14 cấp ủy cơ sở về công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Đánh giá chung, UBKT các đơn vị trong Cụm thi đua 3 đã quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. 100% đơn vị trong Cụm đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành chương trình công tác năm 2021; triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra của cấp mình, phát huy được sức mạnh của tập thể, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, được sự đồng tình của đa số đảng viên. Các đồng chí UBKT Đảng ủy các Tổng Công ty thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nghị quyết của Đảng cấp trên và của cấp mình; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và của Tổng Công ty. Tuy nhiên, do tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là sự bùng phát của dịch bệnh lần thứ tư nên việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các đơn vị trong Cụm còn bị động, số cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy và ủy ban kiểm tra thực hiện còn thấp so với chương trình đề ra; nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu.

Minh Thông


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo