Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tiếp tục đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện

Đại tá Trần Thanh Đức, UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 /NQ – QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 /NQ – QUTW ngày 20/12/2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng TPHCM chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, trên cơ sở Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, hàng năm Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP xây dựng nghị quyết, kế hoạch về việc thực hiện nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Kết quả, qua 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, chiến sỹ và năng lực lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện của các cấp uỷ, chi bộ, huấn luyện phân đội, diễn tập chiến thuật và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập ứng phó sự cố thảm họa tràn dầu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được nâng lên.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao cả về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đặc biệt là cán bộ trực tiếp quản lý huấn luyện. Tổ chức kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả huấn luyện chặt chẽ và khắc phục “bệnh thành tích”, báo cáo thiếu trung thực trong huấn luyện.

Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy, Chính uỷ, Chính trị viên; vai trò của các cơ quan, nhất là cơ quan quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện và vai trò xung kích của các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội đồng quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Gắn chặt huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Vũ QuốcÂn, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng TP yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần tiếp tục đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, phân rõ trách nhiệm theo phân cấp. Xây dựng cơ quan tham mưu thực hiện công tác huấn luyện đủ năng lực, đề xuất hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hành huấn luyện cho các đối tượng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện ở tất cả các cấp có trình độ, năng lực toàn diện, nhất là đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý huấn luyện và cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ các đơn vị được biên chế vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là những nội dung mới…

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 /NQ – QUTW ngày 20/12/2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo.

Lương Kiểm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo