Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

TPHCM phấn đấu cuối năm 2025, có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM đến năm 2025.

Theo đó, TPHCM phấn đấu đến cuối năm 2025, có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2021 - 2025 (mỗi huyện phấn đấu có ít nhất 50% số xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định); các xã còn lại rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2021 - 2025.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM tập trung thực hiện rà soát đáp ứng đầy đủ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 về quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; kinh tế, lao động và tổ chức sản xuất; y tế, hành chính công, môi trường; quốc phòng, an ninh trật tự xã hội.

TPHCM cũng thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí, quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu tại TP. Cụ thể, phấn đấu xây dựng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ xã nông thôn mới nâng cao, chú trọng giải pháp nâng cao thu nhập bình quân đầu người/năm cho người dân khu vực nông thôn. Tập trung xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp... theo đúng định hướng phát triển địa phương.

Đồng thời, tập trung thực hiện đảm bảo hiệu quả đối với quy định xã có ít nhất một trong các mô hình ấp thông minh.

Mặt khác, thực hiện xây dựng xã có ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội, giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, đối với lĩnh vực nổi trội về sản xuất, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia tạo chuỗi liên kết giá trị, phổ biến chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TPHCM; chú trọng thực hiện Chương trình giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng thương hiệu nông sản, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp về tầm quan trọng của mô hình liên kết sản xuất (từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm…), góp phần tăng giá trị sản phẩm (khi giảm các tầng trung gian), ổn định đầu ra của sản phẩm (ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm), đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đối với lĩnh vực nổi trội về giáo dục - y tế - văn hóa: Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nội dung này với các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường mầm non (công lập và nhà trẻ tư nhân). Tuyên truyền vận động phụ huynh cho 100% trẻ em 5 tuổi ra lớp đúng quy định. Nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường tiểu học. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị các Trạm y tế xã đạt chuẩn. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ y - bác sĩ tại các Trạm y tế xã…

Đối với lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số: Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Duy trì, đầu tư nâng chất các trang thiết bị thực hiện hệ thống phòng họp trực tuyến kết nối thuận lợi đến các cơ quan, đơn vị hành chính. Triển khai đồng bộ việc thực hiện số hóa tất cả dữ liệu quản lý của UBND xã trên các lĩnh vực, xử lý các nội dung quản lý nhà nước trên môi trường mạng. Đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh có ứng dụng công nghệ thông minh trên địa bàn xã theo hướng dẫn. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trên các lĩnh vực; thực hiện cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thị trấn trên môi trường mạng.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo