Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

TPHCM: Phấn đấu tổng thu du lịch năm 2023 đạt 160.000 tỷ đồng

Du khách quốc tế tham quan Bưu điện TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch TPHCM năm 2023.

Theo đó, TPHCM tiếp tục nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của TP, chú trọng sản phẩm du lịch đặc trưng; tập trung truyền thông, quảng bá về sản phẩm du lịch đặc trưng, điểm đến và thương hiệu du lịch TP. Thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch.

Năm 2023, TPHCM phấn đấu đón khách quốc tế là 5 triệu lượt; khách nội địa là 35 triệu lượt; tổng thu du lịch phấn đấu đạt 160.000 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập về du lịch để các cấp, ngành và nhân dân nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc.

Đồng thời nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn TP. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp du lịch để lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thường xuyên.

Bên cạnh đó, tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nhằm tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, phối hợp, hỗ trợ TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch.

Ngoài ra, xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của TP. Thực hiện chuyển đổi số, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch. Đồng thời, liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến du lịch.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo