Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

TPHCM: Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về tăng cường hiệu quả công tác thanh tra.

Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022, UBND TPHCM giao Chánh Thanh tra TP tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Thanh tra năm 2022 và những quy định pháp luật có liên quan đến sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và cơ quan thanh tra sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức.

Đồng thời chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Thanh tra năm 2022 và các quy định pháp luật có liên quan. Đối với những nội dung hoàn toàn mới so với quy định Luật Thanh tra năm 2010, cần thường xuyên trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ để việc triển khai đúng quy định, hiệu quả, nhất là đối với việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, việc thực hiện công khai kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng các nội dung sau: Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; quan tâm việc kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Thanh tra lại vụ việc thanh tra hành chính đã có kết luận của Thanh tra sở, Thanh tra quận, huyện, TP Thủ Đức nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra của Thanh tra sở, Thanh tra quận, huyện, TP Thủ Đức và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức khi cần thiết. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị tại kết luận thanh tra của mình, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND TP và Kết luận thanh tra của cơ quan Trung ương khi được Chủ tịch UBND TP giao. Quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành thanh tra TPHCM; thường xuyên và kịp thời hướng dẫn về nghiệp vụ cho Thanh tra sở, Thanh tra quận, huyện, TP Thủ Đức.

UBND TPHCM giao Thủ trưởng sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND 21 quận, huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra. Đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đầy đủ, đúng, hiệu quả trách nhiệm được quy định tại Điều 6 và Khoản 1, Điều 52 Luật Thanh tra năm 2022.

Trên cơ sở quy định pháp luật về tổ chức thanh tra sở, căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước trên lĩnh vực thuộc chức, năng nhiệm vụ được giao và thực tiễn, Thủ trưởng các sở, ngành chủ động trao đổi, làm việc với Thanh tra TPHCM để việc thành lập cơ quan thanh tra Sở đảm bảo đúng quy định và phát huy hiệu quả tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm, bố trí đủ biên chế, bảo đảm về chính sách, cơ sở vật chất cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoạt động. Quá trình thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cần đảm bảo đủ số lượng, củng cố về chất lượng của cơ quan thanh tra cùng cấp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức công vụ, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ công chức cơ quan thanh tra.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo