Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Trình HĐND TP nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống thiết thực của người dân

Đồng chí Phan Thị Thắng trình các tờ trình tại kỳ họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 7/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khoá X, UBND TPHCM đã trình HĐND TP các nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống thiết thực của người dân.

Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1 hơn 16.700 tỷ đồng

Trình bày tờ trình về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài theo phương thức đối tác công tư, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP - Mộc Bài bắt đầu từ đường Vành đai 3 thuộc huyện Củ Chi, TPHCM đi song song với Quốc lộ 22 hiện hữu. Điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 22 tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 dự kiến năm 2022 - 2027…

Phương thức đầu tư giai đoạn 1 đầu theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT). Theo đó, nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo Hợp đồng BOT; Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn Ngân sách của TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Dự kiến thời gian hoàn vốn 18 năm 1 tháng.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư,  đồng chí Phan Thị Thắng cho biết dự án dự kiến phân chia 2 dự án thành phần: bồi thường, giải phóng mặt bằng; và hỗ trợ, tái định cư qua địa phận từng địa phương TPHCM, tỉnh Tây Ninh. Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 16.729 tỷ đồng, trong đó xây dựng 6.355 tỷ đồng; chi quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác, dự phòng phí và lãi vay trong quá trình xây dựng 2.941 tỷ đồng. Đối với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư do ngân sách địa phương hỗ trợ với 7.433 tỷ đồng, trong đó trên địa bàn TPHCM trên 5.900 tỷ đồng; trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trên 1.532 tỷ đồng.

Đối với tờ trình về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng (Quận 5), đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, dự án xây dựng trường với quy mô đầu tư hơn 61,1 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 2018-2020. Dự án được thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND TP về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đợt 2/2017. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. Theo hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo TP lập, trình thẩm định.

Đối với điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, UBND TP kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2018-2020 thành từ 2022- 2025. Nguyên nhân điều chỉnh là do công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng có Khối A nằm trong vùng bảo vệ II của di tích cấp quốc gia Miếu Thiên Hậu (Hội quán Tuệ Thành) do đó dự án đầu tư phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định chấp thuận. Để đảm bảo hồ sơ thiết kế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định chấp thuận, chủ đầu tư và tư vấn thiết kế cần phải thực hiện việc lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thiết kế. Vì vậy, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở và dự án đầu tư đã kéo dài, chậm trình thẩm định phê duyệt và triển khai thi công.

Đối với điều chỉnh chủ đầu tư, UBND TP kiến nghị điều chỉnh tên chủ đầu tư dự án thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5. Nguyên nhân điều chỉnh ngày 29/1/2021, UBND Quận 5 ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về tổ chức lại Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 5 thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5.

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TP trong giai đoạn trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, HĐND TP thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn. Theo đó, dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng được bố trí hơn 60,8 tỷ đồng. UBND TP đã ban hành Quyết định số 1455/QĐ-UBND về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn hơn 60,8 tỷ đồng. Như vậy, có đủ nguồn vốn ngân sách TP trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cho dự án.

Quang cảnh kỳ họp. Quang cảnh kỳ họp.

Nghị quyết về phát triển thanh niên là hết sức cần thiết và cấp bách

Trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2022 – 2030, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, TPHCM đã có những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, cùng hệ thống giải pháp triển khai đồng bộ, góp phần thực hiện đảm bảo các nội dung của Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra; tạo cơ chế, chính sách nhằm chăm lo, phát triển thanh niên TP đã mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Theo đồng chí Phan Thị Thắng, trong thời gian tới, những thay đổi lớn của TP về sức cạnh tranh của nền kinh tế, về cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, sự hình thành các khu dân cư mới, hiện đại... sẽ làm thay đổi rõ nét hơn bộ mặt của TP. Những thay đổi này trực tiếp tác động đến sự phân bố dân cư, cơ cấu thanh niên, sự xuất hiện những ngành nghề mới... “Do đó, nhu cầu về học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, vui chơi giải trí lành mạnh, mong muốn được cống hiến cho cộng đồng, xã hội, tham gia hoạt động tình nguyện vẫn tiếp tục là những vấn đề thanh niên TP quan tâm cần được các cơ quan, ban, ngành TP tiếp tục thực hiện những chính sách, biện pháp chăm lo, tạo điều kiện, hỗ trợ để thanh niên TP phát huy hết khả năng trong học tập, lao động, làm việc, cống hiến cho sự phát triển của TP và đất nước. Vì vậy, UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên TP giai đoạn 2022 - 2030 là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm tổ chức triển khai thực hiện và kịp thời cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 tại địa phương.” - đồng chí Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Phan Thị Thắng, Nghị quyết là cơ sở để chính quyền địa phương các cấp, các ngành tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, tệ nạn xã hội...; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, trình độ khoa học, công nghệ và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội TP. Trong đó, đề ra những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và mang tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm lo phát triển thanh niên, hình thành nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển TP.

Cũng tại kỳ họp, UBND TP đã trình HĐND TP một số tờ trình khác như: Tờ trình về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND của HĐND TP quy định về nội dung chi, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn TP; Tờ trình về ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của HĐND TP về quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtrên địa bàn TP; Tờ trình về sửa đổi Điều 5 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của HĐND TP về các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đến năm 2025; Tờ tờ trình về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND của HĐND TP về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM trong học kỳ 2 năm học 2021 – 2022; Tờ trình về ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn TPHCM từ năm học 2022 – 2023…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo