Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ TP vững chắc

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng Bằng khen cho các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri số 18-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ TPHCM. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ.

Đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Thông tri 18 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiềm lực chính trị tinh thần là nhân tố cơ bản, yếu tố quyết định tiềm lực quốc phòng, an ninh; là chất keo kết dính mọi lực lượng, hội tụ mọi nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

Qua 5 năm triển khai tổ chức thực hiện với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, TP đã đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện, biểu hiện trên 10 điểm nổi bật như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rất tích cực, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Đồng thời, hệ thống chính quyền các cấp được xây dựng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là “công bộc” của Nhân dân; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được xây dựng vững mạnh; nội dung, phương thức hoạt động luôn được đổi mới, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong từng kế hoạch, quy hoạch phát triển TP.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ TP vững chắc. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả. Khai thác và phát huy tốt các yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc và nét đặc trưng văn hóa của con người TP; Chủ động triển khai toàn diện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, công tác đối ngoại được triển khai sâu rộng, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân; đồng bộ trên các lĩnh vực; góp phần xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thu hút và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự phát triển toàn diện, hội nhập khu vực và quốc tế của TP. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách an dân; quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; bồi dưỡng sức dân; giải quyết hài hòa, thỏa đáng những bức xúc, quyền lợi chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, công tác chính sách; hướng mạnh về cơ sở…

Đồng chí Phan Văn Mãi tặng Bằng khen cho các tập thể. Đồng chí Phan Văn Mãi tặng Bằng khen cho các tập thể.

Tăng cường tiềm lực chính trị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Thông tri 18 trong thời gian tới, Thiếu tướng Phan Văn Xựng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ.

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ TP và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang TP có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng niềm tin, ý chí cho Nhân dân và lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, phát triển phải luôn đi cùng với củng cố quốc phòng, an ninh; Tiếp tục phát huy tiềm lực, thế mạnh của TP, huy động có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng khu vực phòng thủ; tích cực, chủ động triển khai xây dựng các công trình, dự án đúng theo tiến độ đề ra. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ TP phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng Bằng khen cho các tập thể. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng Bằng khen cho các tập thể.

Xây dựng từ cơ sở xã, phường, cụm dân cư về quốc phòng an toàn sẵn sàng chiến đấu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao TP đã thực hiện hiệu quả Thông tri số 18-TT/TU trong 5 năm qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền TP cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở để đội ngũ đảng viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, quan tâm thực hiện tốt các chính sách có liên quan dân tộc, tôn giáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Bên cạnh đó, cần tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng tập trung chỉ đạo xây dựng từ cơ sở xã, phường, cụm dân cư quốc phòng an toàn, an ninh an toàn sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị mỗi ngành, mỗi cấp, từng vai trò, cương vị tiếp tục kiểm tra lại từng công việc có liên quan để thực hiện tốt hơn nữa. Đồng thời, các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cần ý thức cảnh giác, quyết tâm, chủ động ứng phó của các lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt, quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục về đổi mới phương thức trong các hoạt động gắn với chuyển đổi số và công nghệ thông tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang trong xây dựng tiềm lực; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện những văn bản mang tính chất lãnh đạo, chỉ đạo và tính thuyết phục; đồng thời, tăng cường  kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những tiêu cực, những hành vi sai trái đi ngược lại và thiếu trách nhiệm gây phương hại cho an ninh, quốc phòng.

Để bảo vệ an ninh quốc gia, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phát huy và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng tiềm lực quốc phòng, chính trị, tinh thần để đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng Bằng khen cho 27 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Thông tri số 18-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ TPHCM.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo