Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Công văn số 898-CV/BTGTU ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về việc phối hợp tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tin khác

Thông báo