Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Công văn số 953-CV/TU ngày 15/3/2023 của Thành ủy TPHCM về tăng cường công tác quản lý đảng viên; rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Tin khác

Thông báo