Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015)

Kính thưa : - Đồng chí Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

- Các đồng chí Lãnh đạo Thành phố

- Mẹ Việt anh hùng Huỳnh Thị Châu

- Các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng - Tướng lĩnh

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng bộ Huyện Thủ Đức - Quận 9 qua các thời kỳ

- Các đồng chí đại biểu dự đại hội

- Và toàn thể quý vị đại biểu, khách mời

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV nhiệm kỳ (2010 - 2015) đã hoàn thành nội dung, chương trình Đại hội và kết thúc tốt đẹp. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến, đánh giá sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua và định hướng cho sự phát triển chung của Quận 9 trong 5 năm tới. Đại hội đã được tổ chức nghiêm túc trong không khí dân chủ, đoàn kết theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và tinh thần Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị. Đoàn Chủ tịch nhiệt liệt hoan nghênh những cố gắng của tất cả các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, từng đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo văn kiện các cấp và nhất trí biểu quyết thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện của Trung ương, Thành phố và Quận. Về cơ bản, các đại biểu đều tán thành với các nội dung dự thảo. Những ý kiến đóng góp bổ sung của các đại biểu thể hiện tâm huyết, gắn với thực tiễn cơ sở, là tiền đề định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước mắt và lâu dài để Trung ương, Thành phố và Quận nghiên cứu, đề ra những giải pháp thích hợp.

Với tinh thần khách quan, trung thực, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận trong 5 năm qua; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2010 - 2015). Đại hội cũng đã nghe nhiều tham luận với những nội dung phong phú và thiết thực trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính, công tác vận động nhân dân và công tác xây dựng Đảng.

Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV (2010 - 2015) tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý để ban hành chính thức văn kiện Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Đại hội cũng đã dân chủ, tín nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV, thể hiện sự nhất trí cao và gửi gắm niềm tin của Đại hội trong việc chọn lựa 41 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ để tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV đảm bảo được tính liên tục, kế thừa, phát triển và tinh thần đổi mới của Đảng theo quy định Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị trong cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu quận gồm 06 đồng chí, thay mặt cho toàn Đảng bộ Quận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội tình cảm, nguyện vọng, quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Quận 9, góp phần tích cực bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV thành công tốt đẹp là được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Thành ủy, tổ chỉ đạo Đại hội, các Ban Đảng Thành ủy; đặc biệt với tình cảm và sự chia sẻ những khó khăn, thách thức của Đảng bộ Quận, trong quá trình góp ý dự thảo văn kiện đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phân tích rất cụ thể thiết thực giúp Đảng bộ nhận thức rõ hơn về những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua cùng những thuận lợi, giải pháp cơ bản bổ sung cho phương hướng nhiệm kỳ mới. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV, tôi xin chân thành cám ơn đồng chí Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến tham dự và trực tiếp lãnh đạo, phát biểu chỉ đạo Đại hội; cảm ơn các đồng chí Tổ chỉ đạo Đại hội Thành ủy; đại diện các Ban đảng Thành ủy; các sở, ngành Thành phố đã trực tiếp tham dự và góp phần chỉ đạo Đại hội.

Tôi xin bày tỏ lòng trân trọng và ghi ân đến các đồng chí cao niên trong Đảng; các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo quận 9 qua các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí anh hùng - tướng lĩnh; các cơ quan, ban ngành, Mặt trận - đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã động viên, cổ vũ tinh thần, khích lệ, đóng góp ý kiến cho nội dung dự thảo văn kiện Đại hội và hoạt động của Đảng bộ Quận; tạo điều kiện cho sự thành công của Đại hội.

Đại hội xin chân thành cám ơn đồng chí, đồng bào toàn quận đã quan tâm theo dõi và dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp. Xin chân thành cám ơn các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, Thành phố và địa phương đã theo dõi và đưa tin tuyên truyền cho Đại hội. Đại hội biểu dương toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các ban, ngành trong quận; cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân sự đã ngày, đêm tận tình phục vụ và bảo vệ Đại hội.

Những kết quả đạt được trong Đại hội đã thể hiện đầy đủ tinh thần "dân chủ - trí tuệ - trách nhiệm - đoàn kết - đổi mới" trước Đảng bộ và nhân dân quận nhà, từ đó có thể khẳng định: Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng bộ và nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ của Đảng; kiên định con đường, mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 thắng lợi là nguồn cổ vũ, động viên to lớn tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn, là cơ sở vững chắc để hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015.

Nghị quyết của Đại hội đã được tập thể đại biểu biểu quyết thông qua là bước khởi đầu cho giai đoạn 05 năm tới. Mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta với tinh thần và trách nhiệm, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chúng ta có đủ niềm tin và tâm huyết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV. Để làm tròn sứ mệnh của mình trong giai đoạn tới, Đảng bộ quận 9 quyết tâm thực hiện tự đổi mới, xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt : tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống và tổ chức chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từ quận đến cơ sở; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao hơn nữa uy tín của Đảng đối với quần chúng; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Công việc trước hết của mỗi chúng ta sau Đại hội là triển khai một cách căn cơ, cụ thể nội dung Nghị quyết đến từng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và từng người dân quận nhà để nghị quyết nhanh chóng thâm nhập và phát huy tác dụng trong cuộc sống, trở thành chương trình hành động cụ thể của mọi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận nhà nêu cao tinh thần quyết tâm và tích cực năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống anh hùng, phát huy mạnh mẽ những thuận lợi, tranh thủ thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực trong cuộc sống; thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Kính thưa các đồng chí!

Toàn Đảng bộ và nhân dân quận 9 quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phấn đấu nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, các đồng chí cách mạng lão thành, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí khách quý và toàn thể Đại biểu dự Đại hội dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông báo