Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Tân Phú Nhiệm kỳ IX (2005 - 2010)(Đại hội bầu, ngày 26/09/2005)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tấn Bền

Bí thư Quận ủy

2

Huỳnh Văn Nẫu

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận

3

Đổng Thị Kim Vui

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

4

Nguyễn Thị Trước

UVTV, Trưởng Ban BTC QU

5

Nguyễn Công Tánh

UVTV, Chủ nhiệm UBKT QU

6

Lê Công Đồng

UVTV, Trưởng Ban BTG QU

7

Trần Tấn Hùng

UVTV, Trưởng Ban BDV QU

8

Nguyễn Hữu Song

UVTV, quận

9

Phạm Đình Quang

UVTV, CHT Quân sự quận

10

Huỳnh Văn Hạnh

UVTV, PCT UBND quận

11

Lương Văn Quang

UVTV, PCT HĐND quận

12

Trần Văn Bé

QUV, Giám đốc TT BDCT quận

13

Phạm Ngọc Thanh

QUV, PCT UBND quận

14

Phan Tấn Lực

QUV, PCT UBND quận

15

Nguyễn Hoàng Minh

QUV, Chánh VPQU

16

Huỳnh Văn Hiền

QUV, CT UB MTTQ quận

17

Nguyễn Thị Kim Vui

QUV, CT Hội LHPN quận

18

Trần Minh Vũ

QUV, CT LĐLĐ quận

19

Trần Thị Diệu Thúy

QUV, Bí thư Quận Đoàn

20

Phạm Hưng Út

QUV, Chánh VPUB

21

Hoàng Thị Hồng Hải

QUV, Trưởng Phòng Giáo dục

22

Trần Văn Phúc

QUV, Chánh Thanh tra quận

23

QUV, Chánh án TAND quận

24

Nguyễn Văn Sáng

QUV, Viện trưởng VKSND quận

25

Võ Thành Sơn

QUV, Trưởng P.LĐ-TBXH

26

Nguyễn Tiến Lực

QUV, Trưởng P.TC - KH

27

Trần Quang Khải

QUV, Trưởng Phòng Tư pháp

28

Phạm Ngọc Anh

QUV, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận

29

Nguyễn Ngọc Hùng

QUV, Trưởng Phòng VHTT

30

Đinh Thanh Hưng

QUV, Giám đốc TT Y tế Quận

31

Nguyễn Văn Dũng

QUV, Bí thư Đảng ủy P. TSNhì

32

Lê Thế Hùng

QUV, Bí thư Đảng ủy P Tây Thạnh

33

Phan Anh Nhân

QUV, Bí thư Đảng ủy p. Tân Thành

34

Nguyễn Thị Thu Hồng

QUV, Bí thư Đảng ủy P. Phú Trung

35

Võ Công Thành

QUV, BT Đảng ủy P. Tân Thới Hòa

Thông báo