Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

[Video] Cơ chế mới thúc đẩy nguồn lực đầu tư cho TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Dự thảo Nghị quyết về Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM sẽ tập trung nhiều hơn cho các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư xã hội, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục dự án, thí điểm các hình thức đầu tư mới. Một trong những nội dung được kỳ vọng là những cơ chế đột phá để khai thông cho các dự án giao thông.

Tinh thần của dự thảo Nghị quyết là TPHCM xin thí điểm các cơ chế để tạo ra sự phát triển và triển khai để đóng góp thực tiễn cho cả nước. Không đặt vấn đề xin những đặc ân, điều kiện thuận lợi về cho TPHCM.

Thực hiện: Bảo Phương - Quốc Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo